У зв'язку із підвищенням температури повітря та з метою попередження нещасних випадків на виробництві, у тому числі сонячних і теплових ударів, відділ агропромислового розвитку у Немирівському районі звертається до представників органів влади на місцях, суб'єктів господарювання усіх форм власності щодо вжиття дієвих заходів по забезпеченню дотриманням працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, промислової та пожежної безпеки.

Внаслідок підвищення температури повітряного середовища зростає імовірність настання випадків на виробництві, у тому числі під час виконання робіт у замкнених (обмежених) просторах (люки, лази, колодязі, камери, колектори, тощо) та виникнення аварій при використанні, виготовленні, переробці, зберіганні або транспортуванні небезпечних речовин, особливо вибухонебезпечних та легкозаймистих.

Суб'єктам господарювання усіх форм власності:

Забезпечити здійснення постійного контролю за дотриманнями вимог охорони праці, пожежної безпеки, а також трудової та виробничої дисципліни.

Не допускати до виконання робіт працівників, які не пройшли в установленому порядку медичних оглядів, навчання, інструктажів і перевірок знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху.

Забезпечити ефективну та безперебійну роботу систем вентиляції та кондиціювання повітря на робочому місці.

Не допускати виконання робіт у замкнених просторах без постійного контролю в них повітряного середовища, без засобів колективного та індивідуального захисту.

Максимально обмежити виконання робіт працівниками на відкритому повітрі, а також тих робіт, які пов'язані з переміщенням між віддаленими виробничими об'єктами тощо.

Обладнати місця відпочинку працівників, що виконують роботи на відкритому повітрі, забезпечивши їх необхідною кількістю питної води та медичними засобами щодо надання допомоги від сонячного і теплового удару.

Не допускати випуск на лінію транспортних засобів, які знаходяться в технічно несправному стані, а також водії яких не пройшли в установленому порядку передрейсових медичних оглядів, тощо.

При використанні, виготовленні, переробці, зберіганні або транспортуванні небезпечних речовин вживати всіх можливих заходів спрямованих на недопущення виникнення небезпечних ситуацій і аварій.

 

Відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації