Державна фіскальна служба України на численні запити Головних управлінь ДФС та платників рентної плати,  керуючись підпунктами 6, 7 п. 5 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року. №236, своїм листом від 10.05.2017 №11510/7/99-99-12-03-02-  17 надає рекомендації щодо практичного застосування коефіцієнта рентабельності гірничодобувних підприємств  при обчисленні податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних  копалин.

  На офіційному веб-сайті ДФС розміщено лист Державної комісії України по запасах корисних копалин щодо визначення тимчасового (до проведення державної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин) коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства для застосування під час обчислення податкових зобов'язань з Рентної плати у 2017 році, розмір якого становить:

                  для нафтогазодобувних підприємств – 0,87;

                  для всіх інших гірничих підприємств – 0,22.

  З огляду на викладене, застосування коефіцієнта рентабельності при обчисленні податкових зобов'язань з Рентної плати гірничими підприємствами, наприклад, у випадку видобування підземних вод здійснюється таким чином:

  у разі, якщо підприємство, яке на підставі спеціального дозволу на користування надрами добуває підземну воду – платник Рентної плати відповідно до п.п. 252.1.1 п. 252.1 ст. 252 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та має протокол затвердження запасів корисних копалин ділянки надр (родовища або частини родовища), державна експертиза яких виконана у порядку визначеному Положенням про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 року №865 (далі – Положення) після 2012 року, застосовує коефіцієнт рентабельності, який визначено у такому протоколі затвердження запасів корисних копалин ділянки надр (родовища або частини родовища);

  у разі, якщо підприємство, яке на підставі спеціального дозволу на користування надрами, добуває підземну воду та має протокол затвердження запасів корисних копалин (родовища або частини родовища), державна експертиза яких у порядку визначеному Положенням виконана до 2012 року, застосовує коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, який відповідає величині 3 (трьох) облікових ставок Національного банку України, що діяли у податковому (звітному) періоді;

  у разі якщо підприємство, яке на підставі спеціального дозволу на користування надрами добуває підземну воду з метою геологічного вивчення у тому числі на етапі дослідно-промислової розробки та не має протоколу затвердження запасів корисних копалин (родовища або частини родовища), оскільки геологічне вивчення такого родовища або частини родовища ще не завершено у встановлений спеціальним дозволом на користування надрами термін виконання державної експертизи, або якщо підприємство добуває підземну воду на підставі дозволу на спеціальне водокористування із вилученням води з підземного водного об'єкта – платник Рентної плати відповідно до п.п. 252.1.4 п. 252.1 ст. 252 Кодексу та погодження Державної служби геології та надр України до зазначеного дозволу на спеціальне водокористування не містить вимог щодо обов'язкового геологічного вивчення такого родовища або частини родовища із оцінкою та захистом запасів корисних копалин такого родовища або частини родовища шляхом виконання державної експертизи у порядку визначеному Положенням, обчислює податкові зобов'язання з Рентної плати із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, обчисленого Державною комісією України по запасах корисних копалин для відповідного податкового року, опублікованого органами ДФС на офіційному веб-сайті.