Система аналізу небезпек і критичних точок контролю (англ. Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP) — є науково-обгрунтованою системою, що дозволяє створити на підприємстві умови для виробництва безпечної продукції шляхом визначення (ідентифікації) і контролю небезпечних чинників.
Система НАССР є єдиною системою забезпечення безпеки харчової продукції, принципи якої довели свою ефективність і прийняті міжнародними організаціями.

Запам’ятайте — НАССР стосується безпечності і не стосується якості

(тобто можливе використання будь-яких інгредієнтів за умови їх безпечності).

Для чого потрібен НАССР:

  1. Вимоги законодавства (20 вересня 2015 року набув чинності Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», що передбачає впровадження системи НАССР на всіх підприємствах харчової галузі крім того відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, впровадження системи НАССР є обов’язковим для операторів ринку харчових продуктів, що постачають готову продукцію до таких закладів); 2. Оптимізація процесів;                                                                                                                                    3. Раннє виявлення невідповідностей та можливість виключення їх впливу в майбутньому;         4. Раціональне використання обладнання та матеріальних ресурсів;                                                    5. Вимоги клієнтів (споживачів) кінцевого продукту.

Відповідальність:

За невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) передбачена відповідальність у вигляді штрафу:

 юридичні особи — у розмірі від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат (96 000 – 240 000 грн.);

фізичні особи — підприємці — у розмірі від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат (9 600 – 48 000 грн.) та зупинення роботи потужності.

Основним регулятором ринку харчових продуктів, кормів та об’єктів санітарних заходів є Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (компетентний орган).                                                                                 Наразі таким компетентним органом є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), яка створена шляхом об’єднання кількох контролюючих установ (Держветфітослужби, Споживчої, Сільськогосподарської та Цінової інспекцій, Санітарно-епідеміологічної служби) та відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 6 квітня 2016 року № 260-р офіційно розпочала роботу і приступила до виконання функцій.

При цьому державні аудитори з проведення аудиту постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках наділені досить широким колом прав:

— доступ до всіх будівель потужності;

— доступ до всієї документації, навіть «секретної»;

— відбір проб;

— оцінка (виробництва, протоколів/журналів, процедур, навчання, методу відбору проб, тощо)

— накладення адміністративного стягнення;

— зупинення виробництва в окремих цехах;

— зупинення виробництва повністю;

— ініціювання припинення експлуатаційного дозволу

Перевірки проводитимуться без попередження!!!!

Коли розпочати впровадження системи НАССР                                                                                    20 вересня 2016 року набув чинності розділ VII Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» — Загальні гігієнічні вимоги щодо поводження з харчовими продуктами, — який вже ВИМАГАЄ наявності у ВСІХ операторів ринку харчових продуктів програм-передумов системи НАССР (гігієнічних вимог).                                                                                                                                                      Відносно обов’язку щодо розроблення, введення в дію та застосовування постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечення належної підготовки з питань застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів Законом передбачені перехідні періоди, так НАССР в обов’язковому порядку необхідно запровадити до:

— 20 вересня 2017 року — на потужностях, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження¨(необроблене молоко, м’ясо, риба, молюски і ракоподібні, у тому числі свіжі, охолоджені або заморожені, яйця, мед, їх похідні та інші продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, призначені для споживання людиною);

— 20 вересня 2018 року — на потужностях, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження;

— 20 вересня 2019 року — на малих потужностях.

 Наголошуємо, що запровадження дієвої системи НАССР потребує значного часу та певних ресурсів.

При цьому законодавством вимагається не просто запровадити вказану систему, а й забезпечити її дію.
Тобто, як наявність певного шаблонного пакету документів, що розповсюджуються деякими фірмами, так і наявність сертифікату не захистить вас від відповідальності.

 Таким чином рекомендуємо розпочати роботу з впровадження системи НАССР вже сьогодні! 

Відповідно Наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016 року № 39 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам», розпочато процес державної реєстрації потужностей.
Оператор ринку харчових продуктів, який провадить діяльність, що відповідно до вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язаний подати до територіального органу Держпродспоживслужби заяву про державну реєстрацію потужності, яка використовується на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів. Державній реєстрації підлягає кожна окрема потужність оператора ринку.

Виробництво, зберігання харчових продуктів на потужностях, незареєстрованих відповідно до вимог Закону, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб — у розмірі від 23 до 30 мінімальних заробітних плат (73 600 – 96 000 грн.), на фізичних осіб — підприємців — у розмірі від 8 до 15 мінімальних заробітних плат (25 600 – 48 000 грн.).

Немирівське районне управління головного управління Держпродспоживслужби  у Вінницькій області