Показником благополуччя нації є стан здоров’я населення, що відображає її соціальне економічне, екологічне, демографічне і санітарно-гігієнічне становище.

Досягнення європейських стандартів якості життя і благополуччя населення визначені в Стратегії сталого розвитку «Україна-2024», передбачає реформу системи охорони здоров’я , яка буде орієнтованою на пацієнта, його медичне обслуговування на рівні розвинутих Європейських країн. 

Одним із направлень реформи - підвищення особистої відповідальності громадян за власне здоров’я та вільний вибір постачальників медичних послуг. 

Стан здоров’я населення України сьогодні оцінюється як незадовільний, що пов’язано з високим рівнем загальної захворюваності людей, високим рівнем загальної смертності (14.4 на тисячу населення) , який з роками зростає.

Необхідно зазначити, що для більшості населення власне здоров’я не є пріоритетом.

Основними факторами ризику, що створює передумови високого рівня захворюваності та смертності є:

 • паління,
 • зайва вага,
 • надмірне вживання алкоголю,
 • шкідливі звички,
 • малорухливість,
 • фізичне та психічне навантаження,
 • несприятливі умови праці,
 • незадовільні матеріально побутові умови,
 • незадовільний стан об’єктів довкілля.

 

Динаміка показників забруднення об’єктів довкілля за               2014-2016 роки(%). 

Назва

Хімічні показники (%)

Бактеріологічні показники (%)

 

2016

2015

2014

2016

2015

2014

Немирівський район

Вода питна централізованого водопостачання

5,9

5,4

4,2

16,8

18,5

22,4

Вода питна            нецентралізованого водопостачання

32,46

34,6

65,4

18,05

22,5

26,5

Грунт

1,2

0

0

4,04

1,9

0,1

Харчові продукти

22,6

3,9

4,76

0

2,1

1,3

Тиврівський район

Вода питна централізованого водопостачання

12,3

18,7

6,0

11,8

20,7

4,3

Вода питна нецентралізованого водопостачання

20,6

21,7

35,8

21,7

14,6

14,9

Грунт

о

о

2,2

3,88

2,2

0

Харчові продукти

0

0

0,5

1,6

0

0,3


Зростання показників хімічного і мікробіологічного забруднення об’єктів довкілля, зокрема питної води є однією з причин виникнення серед населення не тільки інфекційних хвороб, а і    неінфекційної захворюваності ( патології травної, серцево-судинної, ендокринної, сечостатевої та інших систем).

Постійне забруднення атмосферного повітря сприяє розвитку захворювань органів дихання, алергізації організму, зниженню імунітету, розвитку захворювань серцево-судинної системи, органів травлення, нервової системи.

Забруднення об’єктів довкілля відіграє роль і у формуванні онкологічної патології у населення. 

Чисельність населення в 2016 році склало:

Немирівський район- 48 982 чол.

Тиврівський район – 42 602 чол. 

Більше 20 років смертність в Україні перевищує народжуваність. Аналіз даних Держстату України свідчить, що скорочення кількості населення країни супроводжується невпинним і стійким зменшенням абсолютної чисельності і питомої частки дітей віком від 0 до 14 років, збільшення питомої ваги осіб більше 60 років. 

В 2016 році Україна займала:

-186 місце (226 країн) в світі по рівню народжуваності (10,5 на 1000),

     -4 місце в світі і 3 в Європі по рівню смертності ( 14,4 на 1000),

    - 5 місце в світі по рівню природного приросту (-3,9 на 1000). 

Динаміка демографічних показників по

Немирівському та Тиврівському районах 

Назва районів

Чисельність населення всього

Народжуваність на 1000 всього населення

Смертність на 1000 всього населення

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Немирів ський

 

50709

50163

49599

48982

9,88

9,29

9,36

8,53

19,39

18,44

19,40

18,11

Тиврів ський

 

43553

43279

42934

42723

11,7

11,55

10,27

9,92

18,69

18,02

16,40

17,57

 

 

Природний приріст від’ємний. За останній рік чисельність населення зменшилась у:

Немирівському районі – на 617 чол.,

Тиврівському районі    - на 211 чол. 

Одним із індикаторів суспільно-економічного благополуччя є показник смертності дітей віком до 1 року. Нажаль в Немирівському районі високий показник смертності дітей першого року життя – 12%, проти по Україні - 8,1%, по Вінницькій області - 6,6% ( 2016 рік). 

Показники природного приросту за 2013-2016

роки на 1000 всього населення 

Назва районів

2013

2014

2015

2016

Немирівський

-9,57

-10,04

-9,15

-9,51

Тиврівський

-7,63

-6,13

-6,47

-6,96

 

Загальна захворюваність населення 

Показники загальної захворюваності всього населення 

всі хвороби  за 2013-2016  роки

Назва районів

2013

2014

2015

2016

Немирівський

19893,51

20316,77

19903,02

20519,78

Тиврівський

22049,92

21113,47

21535,61

21376,72

Показник загальної захворюваності у Немирівському районі зріс з 19893,51 до 20519,78, а у Тиврівському навпаки зменшився з 22049,92 в 2013 році до 21374,78 у 2016 р.

В структурі загальної захворюваності вже традиційно, перші п’ять місць посідають - хвороби кровообігу ( 28,7%), органів дихання -  (21,1%), гіпертонічна хвороба ( 12,6%), ішемічна хвороба серця (10,7%), хвороби органів травлення (10,0%).

Ці показники не дають цілісну картину існуючої ситуації щодо реальної захворюваності  населення у зв’язку із слідуючими обставинами:

 • не 100% охоплення обстеженнями всього населення,
 • відсутність належного обліку,
 • несвоєчасного звернення населення до медичних закладів,
 • відсутність відповідного лікування показують зменшення захворюваності.

Пам’ятайте, що не все залежить від лікарів. Про  своє  здоров’я треба дбати та турбуватися самим. Гасло бути здоровим, не тільки модно, а й економічно вигідно для сімейного бюджету.

 

Зав. ВОСГД   ВСП НМВЛД