Населення

На 1 грудня 2017р. чисельність наявного населення Немирівського району, за оцінкою, становила 48,4 тис. осіб. Упродовж січня–грудня 2017р. чисельність населення зменшилась на 319 осіб. Живими народилися в період за січень – листопад 2017 року 363 особи, за відповідний період померлих осіб по району 821 особа,  кількість померлих дітей у віці до 1 року 3 особи.

Зайнятість та безробіття

На кінець листопада 2017р. кількість зареєстрованих безробітних по Немирівському району порівняно з листопадом 2016р. зменшилась на 33,7% і становила 412 осіб.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне місце становило 14 осіб, що на 50% менше в порівнянні з відповідним періодом 2016 року.

 Доходи населення

         У IIІ кварталі 2017р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) Немирівського району становила 6,8 тис. осіб, порівняно з IIІ  кварталом 2016р. кількість працівників зменшилась на 14,1%.

У  IIІ кварталі 2017р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств  Немирівського району становила 5089 грн, що на 45,5% більше її рівня у IІI кварталі 2016р. та яка на 62,8% більше рівня мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Немирівського району становив 80,4% середнього рівня по економіці по області. 

Заборгованість із виплати заробітної плати по Немирівському району на 1 листопада 2017р. відсутня.

  Соціальний захист

У січні–листопаді 2017р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 45613,6 тис.грн.

У січні–листопаді 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 27843,5 тис.грн. Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становить 61,0%

Ціни

У грудні по відношенню до листопада 2017р. індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Вінницькій області становив 101,3%, до грудня 2016р. – 113,0%, по Україні, відповідно, 101,0% та 113,7%.

 Промисловість

 За січень–листопад 2017р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 1397,8 млн.грн, що складає 2,3% від загальнообласного обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 28364,4 грн.

В загальному обсязі реалізованої промислової продукції 100,0% займала реалізація продукції добувної і переробної промисловості, 84,2% займала реалізація споживчих товарів короткострокового використання, 13,2% – товарів проміжного споживання, 2,5% – інвестиційних товарів.

 Сільське господарство

 На 1 грудня 2017р. в порівнянні з січнем–груднем 2016р. зменшилась реалізація на забій сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 14,1%. Відповідно поголів’я великої рогатої худоби та свиней у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) по Немирівському  району станом на 1 грудня 2017 року становило 1993 голови, в тому числі корів 606 голів, свині нараховують 396 голів.

Виробництво молока у січні – листопаді 2017 року зменшилось на 21,7%, надій молока по Немирівському районі становить 2803 т.

В загальному по Немирівському району площа посіву озимих культур на зерно та зелений корм у сільськогосподарських підприємствах  на 1 грудня 2017 року становить 17777,79 га, що на 1,3% менше в порівнянні з відповідним періодом 2016 року. З них на зерно посіяно 12964,7 га зернових культур , що на 17,5% менше відповідного періоду попереднього року та 4813,13 га ріпака, що у 2,1 раза зільше відповідного періоду попереднього року

 Будівництво

 У 2017 році підприємствами Немирівського району виконано будівельних робіт на суму 6184 тис.грн, що становить 0,2% загальнообласного обсягу робіт.

У січні–вересні 2017р. забудовниками Немирівського району прийнято в експлуатацію 1733 м2  загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зменшився на 5,4% рази і становить 0,7 % до загальнообласного .

 Роздрібна торгівля товарами

Роздрібний товарооборот по Немирівському районі у січні – вересні 2017 року становив 108372,7 тис. грн.., що у відсотках до підсумку Вінницької області становив 1,2%

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств району у звітному періоді до відповідного періоду попереднього року 185%.

 Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту та імпорту товарів Немирівського району у січні - грудні становили, відповідно, 10679,6 тис.дол. і 1876,4 тис.дол. та збільшились, порівняно з січнем – листопадом 2016р., відповідно, у 2,7 і на 6,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 8803,2 тис.дол.  У відношенні до зовнішньої торгівлі Вінницької області відповідно становили 1,0% та 0,5 %.

 Транспорт

За січень–грудень 2017р. автомобільним транспортом Немирівського  району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 44,0 тис. тонн вантажів та виконано 18,0 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня–грудня 2016р. обсяги вантажних перевезень зменшилися на 28,3%, а вантажооборот зменшився на 9,9%.

Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Немирівського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–грудні 2017р. становили 1505,4 тис. пасажирів, пасажирооборот – 56,8 млн. пасажиро-кілометрів.

У порівнянні з січнем–груднем 2016р. обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту збільшились на 38,7% та 43,8% відповідно.

 

Підготовлено згідно матеріалу

відділу статистики у Немирівському районі