Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до вашої уваги представляю звіт про виконання райдержадміністрацією у 2017 році повноважень, делегованих районною радою.

 

 

 В умовах постійного реформування владних інститутів, медичної та освітньої реформ, бойових дій на сході України та обмежених фінансових ресурсів, 2017 рік видався доволі складним. Та не зважаючи на це, вдалося досягнути позитивних результатів у різних сферах життєдіяльності району.

  На території району проживає 48, 5 тис. осіб.

  Рівень середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2017 року склав 5089 грн., що становить 145,5 % відповідного періоду 2016 року                (3 тис. 498 грн.)

  Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно активних підприємствах відсутня, що свідчить про певну стабільність у їх діяльності.

 Упродовж 2017 року районною державною адміністрацією підготовлено і внесено на розгляд сесії районної ради ряд пропозицій з різних економічних, фінансових та соціальних аспектів життєдіяльності району. Завдяки тому, що ці пропозиції були підтримані депутатами, вдалося суттєво покращити життя населення району.

  Крім того, протягом звітного періоду райдержадміністрацією розроблено та подано на розгляд та затвердження сесії районної Ради 8 проектів Програм.

  Протягом 2016 року райдержадміністрацією надано пропозиції щодо включення до Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік.

 

БЮДЖЕТ

  До бюджету району за 2017 рік надійшло доходів в сумі 47 млн. 90 тис. грн., що становить 115,9 % до планового призначення на 2017 рік або отримано понад план 6,5 млн. грн. (за рахунок збільшення фонду оплати праці).

  Порівняно із 2016 роком фактичні надходження доходів району збільшились на 14,7 млн. грн. або на 45,4 %.

  До районного бюджету за 2017 рік надійшло 24,2 млн. грн. власних доходів, що складає 118,9 % до уточненого плану на 2017 рік або отримано понад план 3,8 млн. грн.

  Порівняно із минулим роком надходження до районного бюджету збільшились на 67 % або в сумарному виразі це 9,7 млн. грн.        

  Дохідну частину бюджету до плану на 2017 рік із 25 місцевих бюджетів  виконали 24 місцевих бюджети. Не виконала свій бюджет: Марксівська  сільська рада - 94,8% або недоотримано до звітного року 25,5 тис. грн. Причиною невиконання бюджету став перехід бюджетоутворюючого підприємства на іншу систему оподаткування СВК (МАРКСІВСЬКЕ).

  За 2017 рік видатки, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів району, профінансовано на 96,4 % (план на 2017 рік з урахуванням змін – 430,4 млн. грн., виконано – 415,1 млн. грн.).

  Заборгованість із заробітної плати та за спожиті енергоносії відсутня.

 Починаючи з 1 січня 2017 року, згідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом працюють об'єднані територіальні громади - Немирівська міська, Ситковецька селищна, Брацлавська селищна, Ковалівська, Мельниковецька, Райгородська сільські ради. Разом із дохідною частиною їм передано повноваження на фінансування утримання загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, які розташовані на їхній території.

 Наповнення бюджету забезпечили ефективна робота галузей економіки, а саме:

 

АГРАРНИЙ СЕКТОР

  Підприємства даної сфери у 2017 році виробили продукції на загальну суму близько 466,5 млн. грн.  у порівняних цінах 2010 року. В тому числі в  рослинництві -  435,8 млн. грн., в тваринництві - 30,7 млн. грн. Аграрії району зібрали 183,2 тис. тонн зернових і зернобобових культур при середній урожайності 56,3 ц/га.

  Сільгосппідприємства району працюють на майбутнє, закладаючи основу врожаю наступного року. Під урожай 2018 року посіяно 12,9 тис. га озимих культур на зерно, крім того - 4,8 тис. га озимого ріпаку.

  Тваринництво в 2017 році зазнало зниження обсягів виробництва за рахунок скорочення поголів'я як молочного гурту, так і молодняку ВРХ на відгодівлі.

  Станом на 1 січня 2018 року у сільськогосподарських підприємствах району утримується 2067 голів великої рогатої худоби, в тому числі 577 корів; 420 свиней, 154,9 тис. голів птиці. У порівнянні з 2016 роком поголів'я ВРХ зменшилось на 24 %. Зменшення поголів’я призвело до спаду виробництва молока та м’яса. Основною причиною такої негативної тенденції є низький попит на молочну та м'ясну продукцію на зовнішньому та внутрішньому ринках. Зменшується обсяг експорту української продукції через складний процес переорієнтації з російського на інші світові ринки. Стало економічно невигідно утримувати тварин, так як реалізаційні ціни не відповідають собівартості виробленого молока та м'яса.

  В районі здійснюється пошук джерел залучення інвестицій у розвиток тваринництва, у тому числі у будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм та об’єктів інфраструктури тваринницької галузі, зокрема мережі заготівлі молока та м’яса та об’єктів інфраструктури із переробки молока, м’яса та забою тварин. На території Райгородської сільської ради в с. Н.Обіходи розпочало свою роботу ТОВ «Вільсон» - підприємство по  виробництву масла та сирів.

  У 2017 році всі сільськогосподарські підприємства спрацювали прибутково. При рентабельності 30,7%, очікуваний чистий прибуток господарств складе 266,7 млн. грн.

 У 2017 році зареєстровано 19,8 тис. договорів оренди на земельні частки (паї). Сума нарахованої орендної плати по району становить 110,9 млн. грн. Орендна плата виплачена у повному обсязі.

 

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 Загальна площа району становить 129,2 тис. га.

 Сільськогосподарських угідь – 95 тис. га, 21,4 тис. га лісів, 5,1 тис. га забудованих земель, 1,1 тис. га заболочених земель, 2,5 тис. га земель під водою, із всіх земель 1,5 тис. га земель природоохоронного призначення, 1,3 тис. га земель історико-культурного та рекреаційного призначення.

 Із 4,2 тис. га сформованих орних земель запасу на території району використовується 2,9 тис. га, що становить 70,6%, в тому числі на умовах оренди 1,9 тис. га або 46,5 %.

 Середній розмір орендної плати за 1 га орних земель запасу становить 1688 грн. та орних земель резервного фонду - 1136 грн. Орендна плата сплачена повністю.

 Протягом 2017 року додатково до обробітку залучено 28 га земель сільськогосподарського призначення, що збільшило надходження до бюджету на 143,4 тис. грн.. Крім того, укладено угоди до діючих договорів оренди про поновлення договорів оренди на площу 320,5 га, орендна плата за використання склала 597,6 тис. грн.

 До переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для продажу права на них на земельних торгах включено 14 земельних ділянок площею 205 га. Протягом 2017 року на території Немирівського району було продано право оренди на земельних торгах на  2 земельні ділянки: площею 45,8 га (Воловодівська с/р), що збільшило надходження до бюджету на 960 тис. грн. та площею 10,8 га (Криковецька с/р), що збільшило надходження до бюджету на 37,3 тис. грн..

 По Немирівському районі Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області видано 527 наказів на площу 752,8 га щодо надання учасникам АТО дозволів на розроблення проектів землеустрою. Станом на 01.01.2018 р. по Немирівському районі Головним управлінням прийнято 328 наказів про затвердження проектів землеустрою на площу 490,5 га.

 Відділом Держгеокадастру постійно проводиться моніторинг земель сільськогосподарського призначення державної власності з метою вишукування нових можливостей забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції та членів родин загиблих.

 Станом на 01.01.2018 року у Немирівському районі Вінницької області надано 8 879 адміністративних послуг у сфері земельних послуг.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 Як і в попередні роки, основними галузями виробництва продукції є харчова промисловість та машинобудування.

 Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг підприємств району за січень-листопад 2017 року складає 1,4 млрд. грн., що становить 115,3% до попереднього періоду (1,2 млрд. грн.)

 Основними виробниками є: ТОВ "ЛВН "Лімітед", ТДВ "Брацлав", ТОВ "Амбар +",  Немирівський комбінат кооперативної промисловості Немирівської райспоживспілки, ТОВ "Веселка Л", ТОВ "Шанс".

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО

 Відчутну роль у розвитку економіки району відіграє підприємництво. Завдяки діяльності підприємницьких структур у районі активно розвивається торгівля, ресторанне господарство, виробництво сільськогосподарської продукції та сфера послуг.

 На території району діє 1706 суб’єктів малого та 10 середнього підприємництва. З початку 2017 року започаткували діяльність 287 новостворених суб'єктів господарювання, в тому числі: 40 юридичних та 247 фізичних осіб – підприємців.

 Одночасно припинили господарську діяльність 448 суб’єктів господарювання, в тому числі: 13 юридичних та 435 фізичних осіб. (Основна причина припинення діяльності – зміни в податковому законодавстві, незалежно від здійснення діяльності встановлено обов’язкову плату Єдиний Соціальний внесок і Єдиний податок, сума залежить від групи оподаткування, в середньому становить 700 грн.).

 Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2017 рік становить 89,6 млн. грн., що на 33,9 % більше ніж у 2016 році.

 Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів середнього підприємництва становить 42,9 млн. грн., що на 51,6 % більше, ніж у 2016 році.

 

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ

  В районі для задоволення потреб населення функціонує понад 400 торгових точок та 2 зареєстрованих ринки (м. Немирів, смт. Брацлав).

  Обсяг роздрібного товарообороту за 9 місяців 2017 року становить 108,4 млн. грн. (6 місце по області).

  Фірмова торгова мережа в районі налічує 12 торгових точок: "Ковбаскофф", "Наша ряба", "Азорель", "Вацак", "Никифоровецькі ковбаси", "Білозгар", "Калинка", "Nemiroff", "Баварія", "Бугаківські кури", "Бондурянські Ковбаси" та «Тростянецькі ковбаси» відкрито магазин «М’ясний майстер «Орловський».

  Обсяг послуг за 9 місяців 2017 року становить 47,3 млн. грн., що на 12,5 млн. грн. більше, ніж в минулому році.

 Також зріс на 3,9 млн. грн. обсяг послуг реалізованих населенню за 9 місяців 2017 року та становить 18,6 млн. грн.

 

ІНВЕСТИЦІЇ

  Станом на 01.10.2017 року обсяг прямих іноземних інвестицій становить 541,5 тис. дол. США.

  Обсяг капітальних інвестицій за січень-вересень становить          217,9 млн. грн., що складає 338,7 % до аналогічного періоду 2016 року.

  На кінець 2017 року завершено реалізацію 5 інвестиційних проектів:

  • ТОВ "Органікс" упродовж 2017 року завершили посадку другої черги (20 га) інтенсивного молодого саду, яка включає систему зрошення, встановлення антиградової сітки, використання технологій європейських садоводів та подальшим будівництвом фруктосховища і сортувального цеху для переробки вирощеної продукції. Вартість проекту складає18 млн. грн.

- ФГ "Нова Господа" (керівник Долованюк Надія Василівна) проведено реконструкцію корівника під зерносховище;

- ФГ "Якименка В. П." (керівник Якименко Віктор Петрович)                     с. Байраківка завершило посадку яблуневого саду площею 1,5 га. Кошторисна вартість проекту складає 83,0 тис. грн.;

- ФГ "Надбужанське" (керівник Сандуляк Олег Петрович) в с. Ковалівка реалізовано проект по встановленню агрегату для сушіння зерна потужністю 100 тонн за добу, вартість проекту складає 1,5 млн. грн.;

- ТОВ "Ситковецьке" смт Ситківці провело реконструкцію елеватора та вставлення агрегату для сушіння зерна. Вартість проекту складає 9,6 млн. грн.

  На даний час продовжується реалізація раніше розпочатих 2 інвестиційних проектів на суму 4,8 млн. грн., заплановано створити 15 нових робочих місць (побудова холодильної камери для зберігання яблук ТОВ «Органікс» та посадка саду ФГ «Малахіт»).

 В 2018 році на першому етапі роботи розпочало виробництво підприємство «Fujikura» у місті Немирів із паралельним будівництвом заводу у Вінниці. Повна потужність підприємства прогнозується близько 2,5 тисячі осіб. У Немирові передбачається зайнятість 500-700 працівників з їх одночасним навчанням. На даний час на виробництві зайнято біля 220 працівників. Для кваліфікованих працівників мінімальна заробітна плата очікується на рівні 7 100 гривень, найбільш низькооплачувана - близько 5 600 гривень. Виробничі потужності підприємства «Fujikura» заплановано розмістити на базі складів Немирівської філії «ЛВН Лімітед».

 Планується впровадження інвестиційного проекту "Будівництво бригади з вирощування курчат-бройлерів № 23 на території Новоселівської сільської ради (за межами населеного пункту) Немирівського району. Підприємство планує побудувати бригаду з вирощування  курчат-бройлерів. 28 вересня 2017 року проведено збори жителів села, які надали згоду на впровадження проекту. Заплановано створити 25 нових робочих місць, пріоритетне працевлаштування матимуть жителі сільської ради. На даний час триває погодження дозвільних документів та виготовлення проектно-технічної документації. Завершення проекту інвестором планується у 2019 році.

 Сформовано перелік майна державної та комунальної власності, які не використовуються за призначенням з пропозицією щодо подальшої оренди або приватизації та подано його для розміщення на Інвестиційному порталі Вінниччини.

 Протягом звітного періоду органами місцевого самоврядування подано 15 проектів на чотирнадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад. Визнано переможцями 2 проекти розвитку:

  • Капітальний ремонт даху приміщення дошкільного навчального закладу ясла – сад с. Велика Бушинка з використанням новітніх технологій енерго - та ресурсозбереження (утеплення) на суму 68,0 тис. грн. та відновлення і створення туристичних маршрутів з облаштуванням місць відпочинку (кемпінг) на території громад Немирівського району по напрямкам - пpигодницький; культурно-пізнавальний; екологічний (зелений) туризм (за класифікацією Всесвітньої туристичної організації) на суму 100,7 тис. грн. по Сокілецькій сільській раді.

  За рахунок коштів природоохоронного фонду придбано сміттєвоз для ТПВ Немирівської об'єднаної територіальної громади (1,5 млн. грн.), проведені заходи по збереженню та відтворенню первісного вигляду парку пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Сокілецький парк" (на суму 200 тис. грн.); придбано контейнери для твердих побутових відходів  смт Брацлав (150 тис. грн.); побудовано каналізаційну мережу (масив "Агромаш) в м. Немирів (800 тис. грн.).

  За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку проведено реконструкцію дитячого садка с. Марксово (800 тис. грн.); закуплено шкільні автобуси (3 млн. грн.); реконструйовано освітлення вулиць Мельниківської територіальної громади  на суму 435 тис. грн.

  За рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток реалізовано 14 проектів.

 25 травня 2017 року за сприяння райдержадміністрації відбувся семінар – тренінг з написання бізнес-планів для потенційних учасників конкурсу "Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)" публічного акціонерного товариства "Миронівський хлібопродукт" в партнерстві з Вінницькою облдержадміністрацією, що спрямований на стимулювання підприємницької та соціальної активності в громадах та підтримку реалізації кращих ініціатив громадян в економічній самоорганізації сільських мешканців, мікропідприємництві, розвитку соціально-економічного та туристичного потенціалу (взяли участь близько 30 представників Немирівського району).

  16 серпня 2017 року голова ОДА Валерій Коровій привітав переможців конкурсу та вручив сертифікати на 40 тис. грн. З Немирівського району визначено переможцями:

  1. Олексій Марусич – розведення малини;
  2. Олег Ігнатенко – розведення кролів;
  3. Леся Гнатовська – розширення перукарських послуг;
  4. Володимир Пузаєнко - сільський парк відпочинку «Світ розваг»;
  5. Світлана Сердюк – прокат товарів для спорту.

 

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

  Протягом 2017 року в Центр звернулося 25 тис. 841 відвідувач та надано 21 тис. 379 послуг.

 Для комфорту відвідувачів в Центрі встановлено швидкісні сканери, систему кондиціювання, кулер з питною водою, інформаційний термінал для інтеграції в системи онлайн сервісів та електронного керування черги, систему відеоспостереження з можливістю запису відео в архів та трансляцією в режимі онлайн. Рішенням районної ради від 23.03.2017 р. прийнято «Програму забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Немирівської районної державної адміністрації на 2017- 2018 роки», якою передбачено фінансування в розмірі 575 тис. грн. Відповідно до неї у 2017 році з районного бюджету для належного функціонування ЦНАП профінансовано коштів на суму 52 тис. грн., на які було придбано: офісний папір, канцелярські товари, швидкозшивачі, захищені носії електронних ключів, проводились заправки та регенерація картриджів.

 Слід зазначити, що протягом року від роботи Центру надання адміністративних послуг до районного бюджету надійшло понад 230 тис. грн.

 

ЖИТЛОВО_- КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ІНФРАСТРУКТУРА

 В 2017 році затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту районною державною адміністрацією не здійснювалось у зв'язку із чинністю діючих договорів.

 

БЛАГОУСТРІЙ

 В 2017 році у заходах з благоустрою населених пунктів взяли участь близько 2 тис. чоловік, прибрано 9,5 тис. квадратних метрів доріг загального користування, проведено упорядкування пам'ятників, газонів, ліквідовано 172 стихійних сміттєзвалища, вивезено 395 кубічних метрів твердих побутових відходів.

 

РЕМОНТ ДОРІГ

  У минулому році проведено роботи по ремонту доріг комунальної власності загальною площею 160,2 тис.м2 на суму 21,2 млн. грн.

(Довідково: -  капітальний ремонт площею 43,3 тис.м2 на суму 17,5 млн. грн. по Немирівській ОТГ (м. Немирів, с. Гунька, с. Медвежа, с. Байраківка, с. Стрільчинці, с. Лука ), с. В.Кропивна

- поточний ремонт на площі 116,9 тис.м2 на суму 3,7 млн. грн. по Немирівській міській, Брацлавській селищній, Муховецькій, Юрковецькій, Ковалівській, Райгородській, В.Бушинецькій, Вовчоцькій, Боблівській, Бондурівській, Зяньковецькій, Кіровській, Воробіївській, Сокілецькій та Новоселівській сільських радах)

 За спонсорські кошти виконано 34,5 тис.м2 поточного ремонту на суму 743,4 тис. грн.

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 В 2017 році проведено ремонт та заміну котельного обладнання в Байраківській та Дубовецькій ЗОШ I-III ст.

 Проведено заміну вікон на енергозберігаючі в приміщенні центру ПМСД на (суму 24 тис. грн.), у В. Бушинецькій. та Юрковецькій школах.

 Завершена реалізація проектів по заміні вікон, дверей, утеплення фасаду, ремонту покрівлі у вищеназваних дошкільних та шкільних навчальних закладах району за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

 

ОСВІТА

  У районі функціонує 31 навчальний заклад, в тому числі 4 навчально-виховних комплекси. З 1 вересня призупинено навчання в Бондурівській ЗОШ І ступеня у зв'язку з відсутністю учнів.

 У 25 закладах загальної середньої освіти району, Райгородської, Ситковецької, Мельниківської та Брацлавської ОТГ навчається 1961 учень, працює 357 педагогічних працівників, в тому числі з вищою освітою - 303.

 В 2017 році здобули повну загальну середню освіту 263 випускники 11-их класів, 12 отримали золоту медаль та 9 - срібну медаль, здобули базову загальну середню освіту 458 випускників 9-их класів, 51 - з них отримав свідоцтво з відзнакою.

 Проведено капітальний ремонт по заміні зовнішніх вікон у Брацлавському НВК №1  на суму 500 000 грн.(субвенція на розвиток окремих територій), співфінансування Брацлавської селищної ради склало 25 тис. грн.

 Утеплено фасад та замінено віконні блоки на енергозберігаючі в Сокілецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 297 тис. грн., (співфінансування з районного бюджету склало 105 тис. грн.). 

 Протягом 2017 року при проведенні ремонтних робіт та підготовці теплового господарства до осінньо-зимового періоду в навчальних закладах району було використано понад 85 тис. грн. бюджетних коштів.

 В 2017 році за кошти районного бюджету проведено 55 «допорогових» електронних закупівель в системі «Прозоро» на суму 1,7 млн. грн. (придбано паливно-мастильні матеріали, автозапчастини для шкільних автобусів, вугілля та паливні брикети, енергозберігаючі вікна). Проведено 5 - «понадпорогових» торгів на суму 3 млн. грн. (здійснювалась закупівля електричної енергії, природного газу, твердого палива для навчальних закладів району).

 За кошти залишків освітньої субвенції за 2016 рік проведено 18 «допорогових» електронних закупівель в системі «Прозоро» на суму 760 тис. грн. - придбано комп'ютерне обладнання та обладнання для кабінетів природничо-математичного циклу. Проведено 3 «понадпорогових» закупівлі на суму 5, 7 млн. грн. (Це придбання двох шкільних автобусів з фонду ДФРР згідно розпорядження КМУ від 07.06.2017 року  № 439-р ( 3,6 млн. грн.), одного автобуса відповідно до розпорядження КМУ від 16.112016 року  № 827-р та придбання шкільних меблів згідно інвестиційної програми(600 тис. грн. та з місцевого бюджету 18 тис. грн.)

 Всього за 2017 рік відділом освіти проведено 81 електронну закупівлю на суму 11, 2 млн. грн., сума економії коштів склала 580 тис. грн.

  У 2017 році в районі функціонувало 28 дошкільних навчальних закладів, в яких виховувалось 1459 дітей дошкільного віку. З 1 вересня відкрито дитячий садочок у селі Ометинці на 20 місць (за сприяння голови Мельниківської ОТГ).

 У період підготовки до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період у всіх дошкільних навчальних закладах району проведено поточні ремонти. Використано майже 360,5 тис. грн. з відповідних місцевих бюджетів, в тому числі залучено 163,8 тис. грн. позабюджетних коштів. За кошти державного бюджету проведено ремонт покрівлі дитсадочків в                с. Велика Бушинка та с. Чуків. За кошти спонсорів проведено ремонт водопостачання та каналізування в Бугаківському дошкільному закладі.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 Немирівська ЦРЛ

 У минулому році для функціонування Немирівської ЦРЛ з державного бюджету у вигляді медичної субвенції було виділено кошти в сумі          31,9 млн. грн.

 У лікарні працюють:

- 108 лікарів,

- 179 чол. - середнього медичного персоналу;

- 174 чол. – молодшого медичного та іншого персоналу.

  Ліжковий фонд становить 205 ліжок. Також в ЦРЛ розгорнуто 35 ліжок денного стаціонару. Забезпеченість стаціонарними ліжками становить 42,3 на 10 тис. населення.

  Протягом року проліковано 8 тис. 272 хворих району та 230 осіб, які проживають за межами Немирівського району. Проведено 1429 операцій.

   Районною лікарнею реалізовано ряд державних цільових програм:

- «Цукровий діабет» - використано 652,5 тис. грн. на інсуліни (з Вінницького ендокринологічного центру),

- Протидії захворюванню на туберкульоз - використано 95,2 тис. грн. на медикаменти, які надійшли з облтубдиспансера).

- «Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ –інфікованих і хворих на СНІД »,

- «Репродуктивне здоров’я нації».

   У 2017 році на території району народилося 368 дітей, померло 796 осіб.

  В приміщеннях лікарні здійснено заміну дерев’яних віконних блоків на пластикові на загальну суму 169,5 тис. грн.

  Завершені ремонтні роботи по «Реконструкції з метою енергозбереження тепломережі». У 2016 році роботи проведені на суму понад 2 млн. грн. (з них      1 млн. грн. виділені з районного бюджету, інші кошти – з державного бюджету). У 2017 році використано близько 1,1 млн. грн.

 З метою підвищення якості надання медичних послуг особлива увага приділялась технічному оснащенню районної лікарні. Зокрема, за кошти районного бюджету закуплено цифровий рентгенівський апарат на суму         2,5 млн. грн. та два біохімічних аналізатори для клінічної лабораторії на загальну суму 167 тис. грн.

 У 2017 році Немирівською ЦРЛ проведено 59 «допорогових» електронних закупівель в системі «Прозоро» на суму 2,1 млн. грн. Проведено 8 - тендерних торгів на суму 8,9 млн. грн. Економія коштів становить              568,2 тис. грн.

 Центр Первинної медико-санітарної допомоги

  Протягом 2017 року Центр ПМСД Немирівської районної ради фінансувався за рахунок передачі медичної субвенції районному бюджету з державного бюджету на загальну суму 6 млн. 84 тис. грн. та за рахунок медичної субвенції, переданої з бюджетів ОТГ на загальну суму                               4 млн. 843 тис. грн.

  Крім того, районному бюджету та бюджетам ОТГ передано додаткову державну дотацію на оплату комунальних послуг на загальну суму 315 тис. грн.

  Також протягом 2017 року для потреб первинної медицини з районного бюджету виділено 2 млн. 894 тис. грн. та з бюджетів ОТГ іншої субвенції - 1 млн. 277 тис. грн.

  В загальному за 2017 рік видатки на заклади первинної медицина району (включаючи ОТГ) склали 15 млн. 415 тис. грн.

 Протягом року проводилося відшкодування вартості безоплатно отриманих пільговою категорією населення лікарських засобів на загальну суму 687 тис 174 грн., із них за рахунок районного бюджету на суму                221 тис. грн. та за рахунок коштів ОТГ – 465 тис. грн.

 Крім того, на виконання Урядової програми «Доступні ліки» здійснено відшкодування вартості лікарських засобів на загальну суму 743 тис. 364 грн.

  Усі закупівлі, вартість предмету яких перевищувала 3 тис. грн. проводилися шляхом застосування електронної системи закупівель «Прозоро» через проведення тендерних процедур. Здійснено 24 процедури закупівлі на загальну суму 1 млн. 591 тис. грн. При проведенні закупівель загальна сума економії склала 62 тис 605 грн.

 Протягом року покращилося матеріально-технічне оснащення Центру ПМСД. Для потреб закладу за кошти районного бюджету закуплено 6 комп’ютерних комплектів на загальну суму 73,6 тис. грн. та за кошти Рубанської сільської ради закуплено стоматологічний рентгенапарат на суму 81,9 тис. грн. Крім того, закуплено 4 глюкометри, 2 тонометри та інгалятор.

  У минулому році збереглася позитивна тенденція до покращення забезпечення засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами, вакциною проти грипу. Так, у минулому році вакцини проти грипу закуплено на загальну суму 19 тис 940 грн.

 Однією з головних проблем на сьогодні залишається велика кількість вакантних посад медичних працівників по мережі Центру ПМСД. Дану проблему планується вирішити в ході впровадження медичної реформи.

 

КУЛЬТУРА

 Загальна мережа закладів культури району складає 107 об’єктів, з них - 55 клубних закладів, (районний будинок культури, 2 селищних, 30 сільських будинків культури та 22 сільських клуби).

40 клубних установ знаходяться у спеціально збудованих приміщеннях, 15 – у пристосованих приміщеннях.

 Мережа бібліотечних установ нараховує 50 публічних бібліотек.

 В районі працює:

- музей «Літературна Немирівщина».

- дитяча музична школа.

  Протягом року закладами культури було проведено урочисті заходи до державних свят, пам’ятних подій державного та місцевого значення.

  На території Немирівського району знаходиться 323 пам’ятки культурної спадщини, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

 8 пам’яток із 323 мають статус національного значення, а саме: Немирівське городище – Великі Вали, Джуринецьке городище, Дубовецьке городище, Немирівська чоловіча гімназія, Немирівська жіноча гімназія, Немирівський млин-електростанція, Немирівський парк і палац княгині Щербатової.

 Придбано музичні інструменти для Немирівської дитячої музичної школи на суму 142 тис. грн. бюджетних коштів (90 тис. – кошти державного бюджету та 50 тис. - кошти районного бюджету).

 Протягом 2017 року проведено ремонтні роботи на 5 пам’ятках культурної спадщини, на які було використано коштів на загальну суму        499,7 тис. грн., з яких 489,9 тис. грн. – кошти з місцевих бюджетів (міський та сільські бюджети) та 9,8 тис. грн. – позабюджетні спонсорські кошти.

(Довідково: З них на пам’ятки архітектури: палац княгині М. Г. Щербатової – 57,9 тис. грн; жіноча гімназія (нині – коледж архітектури та містобудування ВНАУ) – 9,7 тис. грн.; чоловіча гімназія (нині – НВК №2) – 416,4 тис. грн.)

 

СІМ’Я ТА МОЛОДЬ

  У 2017 році на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки з районного бюджету виділено          198 тис. грн. Залучались також доплати профспілкових організацій та підприємств, батьківські доплати, кошти обласного та державного бюджету, кошти ОТГ інші, які не заборонені законодавством.

  В загальноосвітніх навчальних закладах району працювали пришкільні мовні табори з поглибленим вивченням іноземних мов та математики з денним перебуванням, в яких відпочило 919 дітей. Всього за звітний період охоплено оздоровленням та відпочинком 1509 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

 Постійно поновлюється банк даних багатодітних сімей району. Станом на 01.01.2018 року на обліку у відділі перебуває 515 багатодітних сімей, в яких проживають і виховуються 1762 дитини. Протягом звітного періоду видано 51 посвідчення батькам  багатодітних сімей та 159 посвідчень дітям з багатодітної сім’ї.

  У травні 2017 року діти з багатодітних та малозабезпечених сімей району приймали участь у обласному святі, приуроченому до Міжнародного дня сім’ї, «Подорож у дитячий світ», організатором якого був Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації за підтримки голови обласної державної адміністрації Коровія В.В., яке проводилося в торгівельному центрі “Шок” у м. Вінниці.

 01 червня 2017 року діти району з числа тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки приймали участь в обласному святі приуроченому до Міжнародного Дня захисту дітей, яке проходило на території обласного зоопарку в м. Вінниці.

 Шістьом багатодітним матерям, які народили і виховали п’ятеро та більше дітей присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» за належне виховання дітей.

 Проводиться робота з сім’ями, в яких вчиняється насильство.

 Проведено 5 засідань Міжвідомчої ради з питань протидії торгівлі людьми, за участю суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. В навчальних закладах району проводилися семінари, лекції, круглі столи на тему попередження насильства в сім’ях та протидії торгівлі людьми.

 Проведено урочисті проводи 60 призовників до лав Збройних Сил України в період весняного та осіннього призову.  

 На території районного спорткомплексу з 16 по 18 червня 2017 року проходив VIII міжнародний мотофестиваль «Шатун – Фест» під гаслом «Вінниччина – перлина Поділля», в якому прийняло участь біля 200 байкерів з різних куточків України, а також з закордону,  Франції та Польщі.

  В 2017 році в районі створювались умови для активних занять населення фізичною культурою та спортом.

 Протягом звітного періоду згідно календарного плану спортивно – масових заходів збірні команди району прийняли участь у Міжнародних, Всеукраїнських , обласних та районних змаганнях, на яких здобули призові місця.

 На базі районного спорткомплексу постійно проводяться тренування спортсменів для участі в змаганнях усіх рівнів з різних видів спорту.

 

Материнство і дитинство, сім'я та молодь

 На території району проживає понад 8 тис. неповнолітніх, з яких 83 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Понад 80 % дітей вказаної категорії влаштовані до сімейних форм виховання.

 На території району створено та функціонують 8 прийомних сімей, в яких проживають 12 прийомних дітей та дитячий будинок сімейного типу, в якому проживають 7 дітей- вихованців.

 Одним з пріоритетних напрямків діяльності служби у справах дітей є робота по усиновленню. Підготовлено документи та взято на місцевий облік з усиновлення 8 дітей, позбавлених батьківського піклування. Підготовлено два висновки органу опіки та піклування про усиновлення двох дітей іноземними громадянами з інтернатних закладів та один висновок усиновлення дитини вітчимом.

 З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності службою спільно з правоохоронними органами та суміжними службами проводяться постійні профілактичні рейди. Проведено дві благодійні акції для дітей пільгової категорії, приурочені Міжнародному дню захисту дітей та Дню Св.Миколая.

 

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

 Упродовж 2017 року 12 тис. 319 жителям району призначено субсидії на житлово-комунальні послуги на загальну суму 135 млн. 550 тис. грн.; субсидії на тверде паливо та скраплений газ призначено 2 тис. 560 сім’ям на суму           8 млн. грн.

 Виплачено щорічну грошову допомогу до 5 Травня 2053 ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань на суму 1, 4 млн. грн. Виплачено соціальні стипендії 65 студентам вищих навчальних закладів на суму 48,7 тис. грн. та матеріальну допомогу військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби на суму 698,5 тис. грн.

 Протягом року виплачено одноразову грошову допомогу 61 малозабезпеченому громадянину на суму 41,1 тис. грн. та допомогу на поховання 22 інвалідам війни та учасникам бойових дій на суму 46,9 тис. грн.

 Направлено на навчання до реабілітаційного центру «Промінь» 31 дитину-інваліда.

 Восьми учасникам бойових дій в АТО видано направлення на психологічну реабілітацію, 34 путівки на оздоровлення, а також 4 путівки особам з інвалідністю загального захворювання. Забезпечено коштами на придбання житла 1 учасника АТО, який є інвалідом І групи. Направлено на професійну адаптацію 13 учасників АТО. Виплачено грошову допомогу особам, які отримали легкі тілесні ушкодження на Майдані у розмірі          64 тис. грн., особам, які отримали тілесні ушкодження середньої важкості        (1 чол.) на суму 154,4 тис. грн. Виплачена грошова компенсація за навчання учасникам АТО та дітям учасників АТО, які навчаються (9 чол.) на суму 65 048 грн.

 Державну соціальну допомогу щомісячно отримували 584 малозабезпечені сім’ї.

 Такі явища, як «нелегальна» наймана праця та «конвертна» заробітна праця знаходяться на постійному контролі райдержадміністрації. З метою легалізації трудових відносин в районі у 2017 році управлінням соціального захисту населення проведено 14 обстежень додержання законодавства про оплату праці, а саме недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, порушення строків виплати заробітної плати, не проведення компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати.

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

 У 2017 році загальний стан техногенно-екологічної безпеки на території району залишався стабільним.

 Протягом року зареєстровано: 65 пожеж (1 загиблий), 38 ДТП (6 загиблих, 46 травмованих), 4 випадки необережного поводження на воді (4 загиблих).

 З 21 по 22 вересня 2017 року внаслідок аномального ускладнення погодних умов, дощу з сильним градом більше 20 мм постраждали Райгородська ОТГ (села Коржівка, Городниця, Райгород, Слобідка, Нижча Кропивна, Семенки, Салинці, Мар’янівка) та Брацлавська ОТГ. За офіційними даними органів місцевого самоврядування пошкоджено  231 домогосподарство. Загальна сума збитків становила 307 384 гривні. Збитки, що заподіяні внаслідок надзвичайної ситуації, частково відшкодовані за рахунок власних коштів органів місцевого самоврядування та отриманого відшкодування з резервного фонду обласного бюджету.

 На території населених пунктів Немирівського району було виявлено      15 випадків сказу у тварин. З метою профілактики сказу проведено профілактичні щеплення тварин різних видів.

 В цілому протягом 2017 року було проведено 16 комісій з питань ТЕБ та НС для координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

 Для удосконалення функціонування підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій в 2017 році проводилися навчання керівного складу та працівників органів управління, підготовка сил, засобів і населення до дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Всього протягом 2017 року в навчаннях взяло участь 182 особи.

 Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту області на 2017 рік, 23-24.05.2017 року проведено командно-штабне навчання з органами управління Немирівської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Під час навчання було практично відпрацьовано злагодженість дій служб по ліквідації надзвичайної ситуацій, перевірено готовність органів управління, сил та засобів цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації і ліквідації їх наслідків. Проведено два командно-штабних  навчання з територіальної оборони.

 Крім того, доопрацьовано плани реагування на кожний вид надзвичайної ситуації, сформований резерв матеріально-технічних ресурсів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

 В районі на обліку знаходиться 62 протирадіаційних укриття. Протягом  року обстежено 55 з 62 захисних споруд. Загалом виготовлено технічну документацію на 19 захисних споруд. Проводиться робота щодо утримання захисних споруд в готовності до використання за призначенням.

 Для реалізації заходів Комплексної оборонно-правоохоронної програми Немирівського району на 2016-2020 роки «Безпечна Немирівщина – взаємна відповідальність влади та громад» з районного бюджету виділено 170 тисяч грн.. ( з них 100 тис. грн. для поліції, 50 тис. грн.. для СБУ, 20 тис. для служби у справах дітей на здійснення виїздів).

 Хочу звернути Вашу увагу, що діяльність районної державної адміністрації постійно висвітлюється в засобах масової інформації, на веб-сайті, де розміщуються матеріали про важливі події, що відбуваються в районі.

 Я щиро вдячний за підтримку усім, хто практичними діями брав участь у розвитку району.

 Усі зусилля районної державної адміністрації і надалі будуть спрямовані на тісну співпрацю з органами місцевого самоврядування, районними службами, представниками бізнесу, якої вдалось досягнути у 2017 році, аби продовжити започатковані кроки по збереженню власного потенціалу району, відновленню процесів нарощування виробництва, стимулюванню інвестиційної діяльності та недопущенню зниження рівня життя населення і підтримці вразливих верств населення району.