Населення

На 1 березня 2018р. чисельність наявного населення Немирівського району, за оцінкою, становила 48269 особи. У січні – лютому 2018р. чисельність населення зменшилась на 80 особи. Живими народилися в період за січень – лютий 2018 рік 58 осіб, за відповідний період померлих осіб по району становило 138 особи, в тому числі померлих дітей у віці до 1 року по району не було. вибулих осіб становила 11661.

Доходи населення

У I кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) Немирівського району становила 6,3 тис. осіб, порівняно з I кварталом 2017р. кількість працівників зменшилась 7,3% та становила 2,4% до обласного показника.

У I кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств Немирівського району становила 5677 грн, що на 23,9% більше її рівня у I кварталі 2017р.  Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Немирівського району становив 83,0% середнього рівня по економіці по області. Фонд оплати праці штатних працівників за відповідний період 2017 р. становив 121614,4 тис. грн. Рух кадрів за IV квартал 2017 р. становив 391 особа працевлаштована та 566 осіб звільнено з робочих місць, що становило працевлаштованих 5,6% до середньооблікової кількості осіб і звільнених 8,1% до середньооблікової кількості осіб.

Заборгованість із виплати заробітної плати по Немирівському району на 1 березня 2018р. відсутня.

 Соціальний захист

З початку 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 617,9 тис. грн.

З початку року звернулися за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 973 домогосподарства. У березні кількість домогосподарств що звернулися за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг по району становило 700 одиниць, відповідно 65% домогосподарствам призначено субсидії. В загальному кількість домогосподарств які отримують субсидії у березні 2018 року становить 11559 одиниць. Сума призначених субсидій з початку року становила 617,9 тис. грн., у березні 2018 року становила 97,1 тис. грн.

За субсидіями готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива з початку року звернулося 35 домогосподарств, відповідно 100% домогосподарствам призначено субсидії. В загальному кількість домогосподарств які отримують субсидії станом на 1 квітня 2018 р. становить 35 одиниці. Сума призначених субсидій з початку 2018 року становила 101,3 тис. грн.

 Ціни

У березні порівняно з лютим 2018 року індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Вінницькій області становив 100,8%, а в порівнянні з груднем 2017 року 102,9%, відповідно по Україні індекс споживчих цін становив 101,1% та 103,5%.

 Промисловість

За січень – лютий 2018р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 239283,5 тис. грн., що складає 2,1% від загально обласного обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 4914,7 грн.

В загальному обсязі реалізованої промислової продукції 100,0% займала реалізація продукції добувної і переробної промисловості, 83,1% займала реалізація споживчих товарів короткострокового використання, 15,5% – товарів проміжного споживання, 1,3% – інвестиційних товарів.

 Сільське господарство

У січні - березні 2018р. в порівнянні до 2017р. збільшилась реалізація на забій сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 0,9%. Відповідно поголів’я великої рогатої худоби по району станом на 1 квітня 2018 року становило 1670 голова, що зменшилось на 29,8% до 2017 року, в тому числі корів 512 голів зменшилось на 34,7%, свині нараховують 338 голови відповідно зменшилось на 33,1% до 2017 року, та на відмінну до тваринництва збільшилось поголів’я птиці свійської на 6,3% у відношенні до 2017 року та становила 117,1 тис. голів.

Виробництво молока у січні - березні 2018 року зменшилось на 25,0%, надій молока по Немирівському районі становить 534 т.

В загальному по Немирівському району у січні - березні 2018 року проводилася реалізація зернових та зернобобових культур сільськогосподарських підприємств району, обсяг реалізованої продукції становив 54671,1 т, у порівнянні з 2017 роком реалізація зросла на 84,3%. Середня ціна зернових та зернобобових культур по району становила 4099,0 грн., що на 2,4% менше ціни минулого року. Також по Немирівському району у січні - березні 2018 року проводилася реалізація насіння культур олійних сільськогосподарських підприємств району, обсяг реалізованої продукції становив 10229,8 т у порівнянні з 2017 роком реалізація знизилась на 5,3%. Середня ціна насіння культур олійних по районі становила 9999,7 грн., що на 7,4% збільшилось проти ціни минулого року.

 Будівництво

У січні–березні 2018р. підприємствами Немирівського району виконано будівельних робіт на суму 2707 тис.грн, що становить 0,6% загальнообласного обсягу робіт.

Роздрібна торгівля товарами

Роздрібний товарооборот по Немирівському районі у січні – вересні 2017 року становив 108372,7 тис. грн., що у відсотках до підсумку Вінницької області становив 1,2%

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств району у звітному періоді до відповідного періоду попереднього року 185%.

Капітальні інвестиції

У січні-березні 2018 року підприємствами та організаціями Немирівського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 34423тис. грн. капітальних інвестицій, що становить 1,6% до загально обласного обсягу капітальних інвестицій. У розрахунку на одну особу освоєно 715,1 грн. капітальних інвестицій.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту та імпорту товарів Немирівського району у І кварталі 2018 року становили, відповідно, 6430,6 тис. дол. і 1315,4 тис. дол. та збільшились, порівняно з І кварталом 2017р., експорт у 3,1 рази та імпорт у 2,4 рази. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5115,2 тис. дол. У відношенні до зовнішньої торгівлі Вінницької області відповідно становили 1,9% та 1,1 %.

Транспорт

За січень – березень 2018р. автомобільним транспортом Немирівського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 11,3 тис. тонн вантажів та виконано 4,7 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня – березня 2017р. обсяги вантажних перевезень збільшились на 2,7%, а вантажооборот збільшився на 17,1.

Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Немирівського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні – березні 2018р. становили 398,6 тис. пасажирів, пасажирооборот – 15,0 млн. пасажиро-кілометрів.

У порівнянні з січнем – березнем 2017р. обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту збільшились на 17,7% та 15,6% відповідно.

 Підготовлено згідно матеріалу

відділу статистики у Немирівському районі