Населення

Станом на 1 червня 2018р. чисельність наявного населення Немирівського району, за оцінкою, становила 48133 особи. Середня чисельність наявного населення з початку року по району становила 48230 осіб. У січні – травні 2018р. чисельність населення зменшилась на 232 особи. Живими народилися в період за січень – травень 2018 рік 135 осіб, за відповідний період померлих осіб по району становило 367 осіб, в тому числі померлих дітей у віці до 1 року по району не було. вибулих осіб становила 11661.

Доходи населення

У I кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) Немирівського району становила 6,4 тис. осіб, порівняно з I кварталом 2017р. кількість працівників зменшилась 7,3% та становила 2,4% до обласного показника.

У I кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств Немирівського району становила 5677 грн, що на 23,9% більше її рівня у I кварталі 2017р. та яка на 83,0% більше рівня мінімальної заробітної плати, яка становила 3721 грн. Рух кадрів за I квартал 2018 р. становив 411 осіб працевлаштовані та 652 особи звільнено з робочих місць, що становило працевлаштованих 6,5% до середньооблікової кількості працюючих осіб і звільнених 10,3% до середньооблікової кількості працюючих осіб.

Заборгованість із виплати заробітної плати по Немирівському району на 1 липня 2018р. відсутня.

 Соціальний захист

З початку 2018 року загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 739,6 тис. грн., в тому числі за червень 2,2 тис. грн..

З початку року звернулися за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 12326 домогосподарств. У червні кількість домогосподарств що звернулися за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг по району становило 10040 одиниць, відповідно 18,6% домогосподарствам призначено субсидії в період за січень – червень 2018 р.. В загальному кількість домогосподарств які отримують субсидії у червні 2018 року становить 1697 одиниць. Середній розмір призначених субсидій за червень 2018 року становила 41,5 гривня.

Нараховано населенню за житлово – комунальні послуги за січень – червень 2018 рогу 28429,9 тис.грн , а оплачено 19655,4 тис.грн. Рівень оплати  населенням житлово – комунальні послуги становив 69,1 %.

За субсидіями готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива з початку року звернулося 1925 домогосподарств, в тому числі у червні поточного року 371 сімя,  відповідно 82,1% домогосподарствам призначено субсидії. В загальному кількість домогосподарств які отримують субсидії станом на 1 липня 2018 р. становить 171 одиниця. Сума призначених субсидій з початку 2018 року становила 3428,2 тис. грн., в тому числі у червні 1200,1 тис. грн.  Середній розмір призначеної субсидії у червні 2018 р. по Немирівському районі становив 3234,8 гривні.

 Ціни

У червні порівняно з травнем 2018 року індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Вінницькій області залишився на рівні і становив 100,0%, а в порівнянні з груднем 2017 року 103,7%, відповідно по Україні індекс споживчих цін становив 100,0% та 104,4%.

 Промисловість

За січень – травні 2018р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 686331,1 тис. грн., що складає 2,2% від загально обласного обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 14096,8 грн.

В загальному обсязі реалізованої промислової продукції 100,0% займала реалізація продукції добувної і переробної промисловості, 81,8% займала реалізація споживчих товарів короткострокового використання, 16,2% – товарів проміжного споживання, 1,9% – інвестиційних товарів.

 Сільське господарство

У січні – червні 2018р. в порівнянні до 2017р. збільшилась реалізація на забій сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 65,1%. Відповідно поголів’я великої рогатої худоби по району станом на 1 липня 2018 року становило 1912 голови, що зменшилось на 21,5% до 2017 року, в тому числі корів 290 голів зменшилось на 61,5%, свині нараховують 347 голів відповідно зменшилось на 9,2% до 2017 року.

Виробництво молока у січні – червні 2018 року зменшилось на 45,0%, надій молока по Немирівському районі становить 884 т.

Виробництво яєць у січні – червні 2018 року зменшилось на 68,2%, та по Немирівському районі становило 7066,7 тис. штук.

В загальному по Немирівському району у січні – червні 2018 року проводилася реалізація зернових та зернобобових культур сільськогосподарських підприємств району, обсяг реалізованої продукції становив 68376,3 т., у порівнянні з 2017 роком реалізація зменшилась на 2,4%. Середня ціна зернових та зернобобових культур по району становила 4136,3 грн. за 1 тону, що на 0,3% більше ціни минулого року. Також по Немирівському району у січні – червні 2018 року проводилася реалізація насіння культур олійних сільськогосподарських підприємств району, обсяг реалізованої продукції становив 15379,7 т у порівнянні з 2017 роком реалізація зменшилась на 48,8%. Середня ціна насіння культур олійних по районі становила 10164,5 грн., що на 8,2% збільшилось проти ціни минулого року.

 Будівництво

У січні – червні 2018р. підприємствами Немирівського району виконано будівельних робіт на суму 3589 тис. грн., що становить 0,2% загальнообласного обсягу робіт. У січні – березні 2018р. прийнято в експлуатацію житла (нове будівництво) по Немирівському районі 524,0 м. кв. загальної площі, що до січня – березня 2017 року становить 82,5% та 1,1% загально обласного показника.

 Роздрібна торгівля товарами

Роздрібний товарооборот по Немирівському районі у січні – березні 2018 року становив 33521,2 тис. грн., що у відсотках до підсумку Вінницької області становив 1,1%

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств району у звітному періоді до відповідного періоду попереднього року 119,5%.

 Капітальні інвестиції

У січні – березні 2018 року підприємствами та організаціями Немирівського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 34423 тис. грн. капітальних інвестицій, що становить 1,6% до загально обласного обсягу капітальних інвестицій. У розрахунку на одну особу освоєно 715,1 грн. капітальних інвестицій. По Немирівському районі капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 4252 тис. грн.

  Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту та імпорту товарів Немирівського району у січні – травні 2018 року становили, відповідно, 7179,5 тис. дол. і 2050,9 тис. дол. та збільшились, порівняно з січнем - травнем 2017р., експорт на 49,9% та імпорт у 2,3 рази. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5128,6 тис. дол. У відношенні до зовнішньої торгівлі Вінницької області відповідно становили 1,3% та 1,0 %.

 Транспорт

За січень – червень 2018р. автомобільним транспортом Немирівського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 21,9 тис. тонн вантажів та виконано 9,6 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня – червня 2017р. обсяги вантажних перевезень збільшились на 0,9%, а вантажооборот збільшився на 13,2%.

Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Немирівського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні – червні 2018р. становили 802,4 тис. пасажирів, пасажирооборот – 30,3 млн. пасажиро-кілометрів.

У порівнянні з січнем – червнем 2017р. обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту збільшились на 13,1% та 12,1% відповідно.

  

Підготовлено згідно матеріалу відділу статистики у Немирівському районі