З 1 червня 2016 року набирає чинності Наказ Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441 (далі – Наказ № 441), яким вносяться зміни до Наказу Міністерства фінансів України від 14.04.2015 року № 435, що затверджує Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Порядок № 435), а саме,  встановлюються оновлені форми звітності з єдиного соціального внеску, а також порядок заповнення нових форм звітів стосовно єдиного соціального внеску.

   Звітність за новими формами звітів буде подаватись платниками починаючи з 1 липня 2016 року.

  У зв’язку з цим, зазначимо основні зміни, що мають враховуватись платниками при формуванні та подачі власних звітів.

  Деяких змін зазнав Додаток 2 до Порядку № 435, яким встановлюються коди категорій застрахованої особи та коди бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зокрема, код 47 за новою редакцією застосовується для відображення середнього заробітку виключно мобілізованих працівників.

  Також зауважуємо на нормі пункту 12 розділу ІІ Порядку № 435. Відтак, звітність про нарахований єдиний внесок  на суми виплат найманим працівникам та іншим особам протягом строку військової служби фізичної особи – підприємця, призваного на військову службу під час мобілізації або залученого до виконання обов’язків щодо мобілізації, подається:

  • уповноваженою особою фізичної особи – підприємця у порядку та строки, встановлені Законом;
  • у разі відсутності уповноваженої особи – демобілізованою фізичною особою – підприємцем протягом 10 календарних днів після демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених Законом.

  У попередній редакції Порядку № 435 таких норм щодо особливостей подання звітності мобілізованими фізичними особами – підприємцями не містилось, зазначалось лише те, що фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, звіт зобов’язані подавати самі за себе незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, крім фізичних осіб – підприємців, зазначених у пункту 3 розділу ІІІ Порядку № 435.

  Деяких змін зазнав розділ V Порядку № 435, що стосується виправлення помилок у звітності. Зокрема, пункт 3 даного розділу доповнено такими положеннями:

  Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року, який не подавався, подається до органу доходів і зборів за формою, що діяла з 1 травня 2015 року. Такий звіт подається лише один раз за один звітний період.

  Що стосується безпосередньо самих форм звітів з єдиного соціального внеску, то варто зазначити, що представниками Міністерства фінансів України було враховано зміни до положень Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», що почали діяти з 1 січня 2016 року. Так, до Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів більше не вноситься інформація щодо класу професійного ризику виробництва, а також, інформація щодо понижуючого коефіцієнта, який платник мав право застосовувати до початку 2016 року. Таким чином, таблиця 1 Додатку 4 Звіту містить вже не 8, а лише 6 розділів.

  Зазначимо, що істотно скорочено було також розділ 2 Таблиці 1 Звіту. Так, 5 підрозділів розділу 2 було скорочено до 5 окремих граф. Такі зміни обумовлені запровадженням єдиної ставки єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на рівні 22 відсотків. Аналогічні зміни були відображені також і у розділі 3 Таблиці 1 Звіту.

  Змінено було також розділи 4 та 5 Таблиці 1 Звіту. Так, до розділу 4 вносяться відомості про донараховані та/або доутримані суми єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, а до розділу 5 – відомості про зменшену суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах.

  До розділу 6 вноситься інформація про загальну суму єдиного соціального внеску, що підлягає сплаті. За попередньою формою до розділу 6 вносились відомості про суми донарахованого та/або доутриманого єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах.

  Окрім того, оновленою формою звіту більше не передбачено додатка 1 до таблиці 1 Звіту, який заповнювався у разі наявності у платника заборгованості за розрахунками з Пенсійним фондом України.

  Деяких змін зазнали окремі положення Таблиці 6 Додатку 4 Звіту. Так, графу 20 даної таблиці необхідно заповнювати лише у випадку виправлення помилок, які стосуються утриманого ЄСВ за періоди до 01.01.2016 року.

  Отже, з 1 липня 2016 року платники єдиного соціального внеску мають подавати звітність вже за оновленими нормами, що приведені у відповідність до діючого Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

 Управління Пенсійного фонду України у Немирівському районі Вінницької області