Повітря є джерелом кисню, постійне надходження  якого в організм потрібне для окислювальних  процесів та збереження життя. Без їжі можна прожити тижні, без води - дні, без повітря - 3-4 хвилини.  Для нормальної життєдіяльності середньо-статистична доросла людина пропускає через свої легені близько 20 кг повітря за добу. Для цього ми робимо 22000 вдихів  і видихів.   З усього отриманого при цьому кисню чверть споживається мозком.

Якість повітря визначається його хімічним складом, фізичними  властивостями, а також  наявністю в ньому сторонніх  часток ( пилу, заряджених частинок).  Стан повітря  характеризується наступними параметрами - тиск, густина, температура, абсолютна вологість, відносна вологість, питома теплоємність.   

 Склад земної атмосфери в результаті бездумної діяльності людини не залишається постійним. З одного боку, йде постійне винищення зелених насаджень, лісів, а з іншого - в результаті промислової діяльності - постійно збільшується викид в атмосферу різних шкідливих для атмосфери газів і особливо, вуглекислого газу.    Частка вуглекислого газу невблаганно зростає.

Такі глобальні зміни складу повітря в поєднанні з непродуманими як слід заходами по обробці землі ( зрощенню і осушенню ) привели як до парникового ефекту, так і до локальних змін властивостей повітря.   Сьогодні ми можемо спостерігати повені там де раніше був сухий клімат і навпаки. Численні урагани, смерчі і тайфуни- також швидше за все непрямий результат глобальної  зміни складу повітря.   Більша частина забруднення повітря є результатом спалювання твердого та викопного палива в стаціонарних установках, двигунах транспорту.  Автомобільний транспорт є одним із основних джерел викидів парникових газів.  Від пересувних джерел викинуто у повітря області 50,6 тис.т. забруднюючих речовин, від автотранспорту- 11,9 тис.т. За останні роки   кількість відпрацьованих газів на території великих міст зросла на 50-70%.За даними  геофізиків місто Київ у списку неблагополучних міст України займає 27 місце із 30.                                            

З метою забезпечення захисту населення від шкідливих хімічних речовин в атмосферному повітрі  Немирівський міжрайонний відділ лабораторних  досліджень   здійснює моніторингове спостереження за атмосферним повітрям на територіях Немирівського  району.

Визначені контрольні точки для відбору проб  атмосферного повітря в Немирівському районі:

 • точка №1 м.Немирів вул..І.Франка 32-а,
 • точка №2 вул. Шевченка ( санаторій «Авангард»),
 • точка №3 вул.Горького ( біля спиртзавода),
 • точка №4 вул.Соборна ( біля з\д вокзала),
 • точка №5 смт. Брацлав ( біля ВАТ « Брацлав»).  В 2018 році відібрано 138 проб атмосферного повітря, яке досліджувалося на-
 • пил -  31 проба,
 • азот діоксину – 31 проба,
 • фенол - 13проб,
 • формальдегід-13проб,
 • вуглець оксиду-25 проб,
 • аміак -12 проб,
 • ангідрида сірчистого-13 проб. Перевищення гранічно-допустимих концентрацій (ГДК) виявлено по вмісту формальдегіду м.Немирів біля спиртзаводу.

 

  

 Організація санітарно-гігієнічних  досліджень