Організація відпочинку та оздоровлення дітей є задачею державної ваги, особливо з тенденцією до погіршення їх здоров'я, що відмічається в Україні.

 Головною метою діяльності закладів щодо організації літнього відпочинку дітей шкільного віку є створення умов для їх фізичного оздоровлення, підвищення рівня соціально –

психологічної адаптації та реабілітації школярів із функціональними порушеннями та хронічними захворюваннями.

  В залежності від стану здоров'я, відпочинок,  оздоровлення та лікування повинні здійснюватися у відповідних закладах – дитячі оздоровчі табори річного та сезонного функціонування, санаторії, пришкільні табори.

 Пришкільні табори ( табори з денним перебуванням дітей) створюються на базі  загальноосвітніх навчальних  закладів. Головна увага приділяється формуванню соціально – психологічної адаптації до дитячого колективу та зміцненню фізичного здоров'я.

 Основними оздоровчими факторами в таборах є: максимальне перебування на відкритому повітрі, рухова активність, раціональне харчування, чергування різних видів діяльності, процедури, що загартовують.

 Медичне забезпечення учнів 6 – 14 років в умовах пришкільного табору повинно передбачати: проведення оглядів (під час вступу, в кінці заїзду, а також за показами) протягом усього періоду перебування в таборі; контроль за динамікою стану здоров'я   школярів; відбір дітей з визначенням групи здоров'я, рівня фізичного розвитку та групи для занять фізичною культурою; проведення щоденного амбулаторного прийому для надання необхідної медичної допомоги дітям, що занедужали, ізоляцію хворих; контроль за додержанням режиму дня; організацію та здійснення оздоровчих заходів; проведення санітарно – освітньої роботи, оцінку ефективності відпочинку та оздоровлення.

Основними критеріями гігієнічного нормування режиму дня у пришкільному таборі повинні бути: рівень рухливої активності, зміна діяльності. При здійсненні рухового режиму необхідно додержуватися принципу поступовості.

Провідними формами рухової активності учнів повинні бути: ранкова зарядка протягом 15 – 20 хвилин, диференційована з урахуванням віку  (6 – 10 та 11 – 14 років); спортивні та рухливі ігри  – “спортивна година” (футбол, настільний теніс, бадмінтон); суспільно – корисна праця. Тривалість праці для молодших школярів (7 – 10 років) повинна бути 0,5 години, для учнів 11 – 14 років – не більше однієї години.                           

 В пришкільних таборах, що працюють за звичним режимом, повинно бути організовано  харчування, узгоджене з режимом роботи табору.

 Загальна енергоцінність харчування повинна складати у таборі 50 – 60 % від добової, тому що перший сніданок та вечерю учні споживають вдома (відповідно перед та після знаходження в таборі).

 Крім цього, учням рекомендується дворазове харчування в домашніх умовах після перебування в пришкільному таборі (обід, вечеря).

В режимі дня повинно передбачати спеціальний час  для самостійного проведення дозвілля у відповідності з бажанням самого школяра.

Суттєвим резервом профілактики захворювань та зміцнення здоров'я повинна бути система навчання основам збереження  здоров'я шляхом валеологічної освіти.

З цією метою медико – педагогічний персонал табору повинен  передбачити включення в перелік заходів заняття школярів (сумісні та диференційовані) з основ валеологічних знань.

Таким чином, пришкільні табори повинні стати важливою ланкою в раціональній   організації  відпочинку.

 

Немирівське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області