Колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

 Статтею 11 КЗпП, статтею 2 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-XII (далі — Закон № 3356) передбачено, що колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. При цьому не важливо — це підприємство, яке здійснює підприємницьку діяльність, чи бюджетна або громадська організація. Головне, щоб на цьому підприємстві використовувалася наймана праця і воно мало право юридичної особи. Колективний договір може укладатися також у структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів.

        Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.

        Згідно зі ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 13.02.2013р. №115 колективні договори підлягають повідомній реєстрації.

         Повідомна реєстрація колективних договорів проводиться з метою забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду трудових суперечок (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути в результаті застосування їх норм уповноваженими на це органами, і автентичності зразків і копій, поданих на реєстрацію.

        Колективний договір подається на реєстрацію сторонами, які його підписали, у 3-х примірниках (перший, другий і копія). Усі примірники повинні бути прошиті, включаючи додатки.

        Реєстрація проводиться в двотижневий термін з дня отримання документа, перший та другий примірники якого повертаються сторонам, які подали його на реєстрацію. Копія цих документів зберігається у реєструючому органі.

       Управління соціального захисту населення Немирівської районної державної адміністрації рекомендує в місячний термін укласти колективні договора з колективами та в терміни встановлені чинним законодавством подати його на повідомну реєстрацію.

 

Управління соціального захисту населення