В  зв’язку із значним підвищенням температури повітря та з метою попередження нещасних випадків на виробництві, у тому числі сонячних і теплових ударів, управління соціального захисту населення райдержадміністрації звертається до представників органів влади на місцях, суб’єктів господарювання усіх форм власності щодо вжиття дієвих заходів по забезпеченню дотримання працівниками вимог

безпеки на робочих місцях, здійсненню постійного та належного контролю за дотриманням працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Внаслідок підвищення температури повітряного середовища зростає імовірність настання нещасних випадків на виробництві, та виникнення аварій при використанні, виготовлені, переробці, зберіганні або транспортуванні небезпечних речовин, особливо вибухопожежонебезпечних та легкозаймистих.

З метою недопущення випадків травматизму управління соціального захисту в обов’язковому порядку рекомендує суб’єктам господарювання усіх форм власності Немирівського району:

  1. Забезпечити здійснення постійного контролю за дотриманнями працівниками вимог охорони праці, пожежної безпеки, а також трудової та виробничої дисципліни.
  2. Не допускати до виконання робіт працівників, які не пройшли в установленому порядку медичних оглядів, навчання, інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху.
  3. Максимально обмежити виконання робіт працівниками на відкритому повітрі, а також тих робіт, які пов’язані з переміщенням між віддаленими виробничими об’єктами тощо.
  4. Забезпечити ефективну та безпечну роботу систем вентиляції та кондиціювання повітря на робочих місцях.
  5. Обладнати місця відпочинку працівників, що виконують роботи на відкритому повітрі, забезпечивши їх необхідною кількістю питної води та медичними засобами щодо надання допомоги від сонячного і теплового удару.
  6. Заборонити куріння, а також використання відкритого вогню в виробничих приміщеннях.
  7. Не допускати випуск на лінію транспортних засобів, які знаходяться в технічно несправному стані, а також водії яких не пройшли в установленому порядку передвиїздних медичних оглядів тощо.
  8. Не допускати виконання робіт у замкнених просторах без постійного контролю в них повітряного середовища, без засобів колективного та індивідуального захисту.
  9. При використанні, виготовлені, переробці, зберіганні або транспортуванні небезпечних речовин вживати всіх можливих заходів спрямованих на недопущення виникнення небезпечних ситуацій і аварій.

 

  

 Управління соціального захисту населення

райдержадміністрації