Керуючись  статистичними даними відносно нещасних випадків   невиробничого  характеру та  економічні втрати держави у зв’язку із загибеллю та травмуванням громадян у побуті начальниця  Немирівського відділення  управління  виконавчої дирекції ФСС України у Вінницькій області Т.В. Білієнко  навела такі дані:

 

 Масштаби смертності від нещасних випадків невиробничого характеру в Україні втричі вищі, ніж у країнах Європейського Союзу, інших розвинених країнах, у 60 разів більші, ніж на виробництві, а щорічні економічні витрати держави внаслідок травмування громадян в побуті перевищують 10 млрд. грн., що становить значну загрозу для національної безпеки в соціальній і економічній сферах та призводить до поглиблення демографічної кризи. Травматизм невиробничого характеру за масштабами, збитками, складністю та непередбачуваністю, за соціальною значущістю виявляється значно об’ємнішим і не менш складним порівняно з виробничим травматизмом.

 Високий рівень невиробничого травматизму обумовлений незадовільним соціально-економічним становищем, низьким прожитковим рівнем населення, недостатньою роботою відповідних органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств та установ щодо його профілактики та   низьким  рівнем  культури безпеки громадяни, ігнорування ними деяких значних небезпек, неврегульованістю суспільних відносин у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру, відсутністю кваліфікованих спеціалістів з питань профілактики травматизму невиробничого характеру;   недостатністю висвітлення у засобах масової інформації проблем безпеки життя людини;  недосконалістю та невідповідністю системи нормативно-правового забезпечення, важливості проблеми захисту людини від ризиків травмування у невиробничий сфері.

 Досягнення належного рівня безпеки людини у сфері, не пов’язаній з виробництвом, можливе лише за умови правового регулювання суспільних відносин, підвищення рівня культури безпеки та обізнаності населення  з питань щодо причин виникнення нещасних випадків та здійснення заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру.

  А оптимальним способом розв’язання визначеної проблеми є підвищення рівня життя населення,  підвищення  обізнаності та інформування населення про наслідки настання нещасних випадків як виробничого так і побутового характеру.

 Проводячи аналіз лікарняних листків непрацездатності, що надходять до Немирівського відділення ВД ФСС України у Вінницькій області, хотілося б окремо звернутися до  медичних установ про важливість якості проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, що працюють у шкідливих умовах праці та  здійснення контролю за видачею листків непрацездатності особам, які отримали травми в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, а також на  правильності оформлення первинної медичної документації, обґрунтованості видачі листків непрацездатності, юридичних  підстави для надання інформації про стан здоров’я потерпілих, а також з інших питань, пов’язаних з державним соціальним страхуванням, оскільки  життя та здоров»я населення є приорітетом розвитку будь-якої країни світу.

 

Немирівське відділення Управління Виконавчої Дирекції

Фонду соціального страхування України.