«Впровадження корекційних програм для кривдників, які вчиняють домашнє насильство»

 Кожна людина має право на життя,

на свободу і на особисту недоторканність

(стаття 3)

Ніхто не повинен зазнавати тортур,

або жорстокого, нелюдського, або такого,

що принижує його гідність, поводження і покарання

(стаття 5)

Загальна декларація прав людини,

прийнята Генеральною Асамблеєю ООН

10 грудня 1948 року

 04-06 листопада  2019 року у м. Львові в рамках проекту "Підтримка Міністерства соціальної політики України у протидії домашньому насильству" Координатором проектів ОБСЄ в Україні проведено 3-денний тренінг «Впровадження корекційних програм для кривдників, які вчиняють домашнє насильство» для фахівців Вінницької області.

Учасником тренінгу від Немирівського району була Наталія Назаренко, методист з психологічної служби КЗ «Немирівський РМК», до її компетенції належать питання запобігання та протидії домашньому насильству.

Завдання тренінгу – підвищення кваліфікації спеціалістів-психологів щодо спеціальних методик роботи з особами, які вчинили домашнє насильство. Після проходження тренінгу фахівці, які отримали сертифікат, зможуть впроваджувати програму для кривдників на місцевому рівні.

Відповідно до програми тренінгу тренерами навчання були: Оксана Мельниченко – експертка з питань соціальної роботи, соціальної політики Міністерства соціальної політики України, залучений тренер НГО, директор Києво-Святошинського РЦСССДМ; Оксана Степанюк – медичний психолог, дитячий психотерапевт; сертифікований травма-терапевт, арт-терапевт, медіатор, консультант з питань сексуального та репродуктивного здоров'я; сертифікований спеціаліст у галузі психології сім'ї та сімейного  насильства; член Східноєвропейської асоціації арт-терапевтів; співробітник Центру у справах сім'ї та жінок Деснянського району м. Києва.

Учасники тренінгу ознайомилися з існуючими практиками роботи з агресорами, які вчиняють домашнє насильство, удосконалили навички роботи з психотерапевтичною групою, поділилися досвідом роботи із колегами, підвищили рівень знань з нормативно-правової бази та отримали необхідну базу для реалізації Типової програми для кривдників.

Програма для кривдника – комплекс заходів, що формується на основі результатів оцінки ризиків та спрямований на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової неагресивної психологічної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до своїх вчинків та їх наслідків, у тому числі до виховання дітей, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні  ролі та обов’язки жінок і чоловіків.

Робота з кривдником є невід’ємною складовою механізму протидії домашньому насильству.