Протягом 2019 року у суб’єктів господарювання агропромислового комплексу зареєстровано 80 випадків смертельного травматизму, за 2018 рік - 67 випадків (збільшення на 13 випадків або на 19%). Зростання кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками у суб’єктів господарювання зареєстровано у Вінницькій області.

Основними причинами настання нещасних випадків є:

  • допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;
  • неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;
  • відсутність або неякісне проведення інструктажу з охорони праці;
  • недодтримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) устатковання підвищеної небезпеки; недоліки під час навчання безпечному виконанню робіт;
  • недодтримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) устатковання підвищеної небезпеки; недоліки під час навчання безпечному виконанню робіт;
  • порушення технологічного процесу;
  • порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів;
  • порушення вимог безпеки під час експлуатації мобільних засобів праці та технологічних транспортних засобів.

Враховуючи вищенаведене, управління соціального захисту населення в обов’язковому порядку рекомендує вжиття роботодавцями району заходів для створення безпечних і здорових умов праці працівників, забезпечення належного контролю за технічним станом автомобілів, проведення передрейсових медичних оглядів водіїв, допущення до керування транспортними засобами тільки тих працівників, які пройшли відповідне навчання та отримали відповідну кваліфікацію до керування транспортними засобами.

 

 

 Управління соціального захисту населення

райдержадміністрації