Щороку у весняно-літній період, у зв’язку з підвищенням температури повітря, значно зростає ймовірність виникнення пожеж. В цей період виникає біля 60 %  пожеж від їх загальної річної кількості.

В 2019 році в Вінницькій області зареєстровано 3313 пожеж, проти 2332 пожеж за 2018 рік, що більше на 42 %. Економічні втрати від пожеж склали 265 млн. 400 тис. грн. (+ 44 %), з них прямі матеріальні збитки становлять 80 млн. 157 тис. грн.

         Виходячи з вищевикладеного, з метою стабілізації ситуації з пожежами та недопущення втрат травматизму і загибелі людей на них слід активізувати роботу по виконанню комплексу заходів, направлених на покращення протипожежного стану об’єктів зі зниженням ймовірного ризику загибелі та травмування людей на пожежах. Аналіз пожеж свідчить, що основною причиною їх виникнення є недооцінка з боку керівників об’єктів різних форм власності важливості вжиття упереджувальних заходів, невиконання вимог законодавчих та нормативних актів з питань пожежної безпеки.

         З метою попередження пожеж на об’єктах в весняно-літній період пропоную розглянути це питання на найближчій нараді з керівниками сільськогосподарських підприємств та здійснити ряд організаційних заходів :

 1. Наказами керівників об’єктів визначити відповідальних осіб за протипожежний стан будівель, приміщень, цехів та інших дільниць.
 2. Провести навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств.
 3. Провести додаткові протипожежні інструктажі з працівниками, що зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, обслуговуючим персоналом електроустановок, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання.
 4. В функціональних обов’язках (посадових інструкціях) керівників і відповідальних працівників відобразити питання організації пожежної безпеки.
 5. Забезпечити всі приміщення, відповідно до правил пожежної безпеки, інструкціями про заходи пожежної безпеки, пам’ятками, попереджувальними знаками на протипожежну тематику.
 6. Вжити невідкладних мір по виконанню запропонованих в приписах заходів по забезпеченню пожежної та техногенної безпеки підрозділів.

 

         Крім того організувати виконання наступних протипожежних заходів:

 1. У березні-травні силами адміністрації об’єктів, відомчої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин та інших добровільних протипожежних формувань організувати комісійні перевірки протипожежного стану підпорядкованих об'єктів. Вжити невідкладних заходів по усуненню виявлених недоліків.
 2. Переглянути та доповнити склад бойових розрахунків ДПД (ДПК). Закріпити за ними виробничі дільниці для нагляду за дотриманням протипожежного режиму.
 3. Організувати проведення страхування членів добровільних протипожежних формувань.
 4. Здійснити перевірку технічного стану і ремонту пристроїв блискавко-захисту, електрообладнання.
 5. Очистити виробничі, складські та господарські території від спалимих матеріалів.
 6. Забезпечити приміщення необхідною кількістю первинних засобів пожежегасіння, провести технічне обслуговування вогнегасників, укомплектувати пожежні щити необхідним інвентарем.
 7. Визначити порядок           зберігання           та           використання вибухопожеженебезпечних речовин, балонів з газами, целулоїду, карбіду кальцію та інших матеріалів, що мають підвищену пожежну небезпеку. Особливу увагу звернути на відповідність протипожежним вимогам місць їх використання, фасування, проведення зливно-наливних операцій.
 8. З настанням сухої жаркої погоди організувати здійснення комплексу заходів по забезпеченню пожежної безпеки на прилеглих територіях, сільськогосподарських угіддях, особливу увагу при цьому звернути на заборону розведення вогнищ у цей період.
 9. Періодично розглядати на нарадах питання протипожежного стану об’єктів сільськогосподарських підприємств і виконання планових заходів.

 

Прошу провести наради з керівниками сільськогосподарських підприємств району, довести до сільськогосподарських підприємств району вимоги зазначених рекомендацій та забезпечити організацію виконання передбачених заходів.