В Травні 2020 року ВСП Немирівським міжрайонним відділом лабораторних досліджень  було проведено моніторинг  атмосферного повітря  в Немирівському районі  Вінницької області  на вміст сірчистого ангідриду, азоту діоксиду, пилу, оксиду вуглецю  в  визначених точках: 

 

- м. Немирів  біля «Спиртзаводу»,

- м. Немирів  на території санаторію «Авангард»,

- м. Немирів  біля залізничного вокзалу,

- м. Немирів  в зонах впливу автотранспорту по вул. Соборна та

  Гімназійна ;

- смт. Брацлав на межі СЗЗ (санітарно-захисної зони )ВАТ «Брацлав».

 

         Максимально разові гранично допустимі концентрації для вказаних речовин складають:

         сірчистого ангідриду – 0,5 мг/м³,

         азоту діоксиду - 0,2 мг/м³, 

         пилу - 0,5 мг/м³,

         оксиду вуглецю – 5,0 мг/м³.

         Вміст в атмосферному повітрі досліджуваних речовин в точках відбору  не перевищує встановлені ГДК згідно наказу МОЗ №52 від 14.01.2020 р. "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту  хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць".

    Моніторинг здійснюється відповідно до Постанови Кабінету міністрів № 343 від 9 березня 1999 року та Керівництва з контролю забруднення атмосфери РД 52.04.186-89.