Здоров’я нації – один із важливих показників соціально-економічного розвитку сучасної держави. Саме щоб знати реальний стан речей голова райдержадміністрації Богдан Урбанський  спільно з своїм заступником Олександром Яхном, головою  районної ради Сергієм Укринським, здійснили робочий візит до центральної районної лікарні та поспілкувалися із медичним персоналом та пацієнтами.  Керівники району оглянули усі відділення лікарні.

У хо­ді ві­зи­ту очіль­ники району пос­пілку­валися  з головним лікарем комунального некомерційного підприємства «Немирівська ЦРЛ» Немирівської районної ради Павлом Ткачуком,  що­до на­галь­них пи­тань, які пот­ре­бу­ють пер­шо­чер­го­вої ува­ги вла­ди.

Од­ним з основних пріоритетів діяльності районної влади, спря­мо­ва­ні на за­по­бі­ган­ня по­ши­рен­ню в районі ко­ро­на­ві­рус­ної ін­фекції, зок­ре­ма, про­ве­ден­ня від­по­від­ної ро­бо­ти з на­се­лен­ням на­пе­ре­дод­ні по­ми­наль­них днів та за­без­пе­чен­ня лі­ка­рів Немирівської ЦРЛ ме­ди­ка­мен­та­ми та об­ладнан­ням, ад­же не­що­дав­но ме­дич­ний зак­лад був вклю­че­ний до пе­ре­лі­ку лі­ка­рень другої чер­ги, що на­да­ють до­по­мо­гу хво­рим на COVID-19.

Також оглянувши палати та поспілкувавшись  з хворими,  які на даний час перебувають у лікарні,  Богдан Петрович залишився задоволений почувши гарні  відгуки  про якісне лікування, хороше ставлення медичного персоналу та харчування.

Під час огляду медзакладу Богдан Урбанський мав змогу переконатись, що Немирівські лікарі в цілому забезпечені технікою та обладнанням. Є тут і 7 апаратів  ШВЛ, сучасний ренгент апарат, електрокардіографи, рециркулятори бактерицидні та ін.

Немирівська районна лікарня  розрахована на 165 ліжок, на 02.06.2020 року на лікуванні знаходиться 78 хворих, протягом 5 місяців народилося 107 немовлят. Виконано – 315 оперативних втручань.

На даний час хворих із COVID-19, та хворих із підозрою на COVID-19 в КНП «Немирівська ЦРЛ НРР» немає.

В закладі в наявності 240 швидких тестів для діагностики COVID-19.

Забезпечення ЗІЗ (засобами індивідуального захисту):

Ізоляційні халати – 540 шт

Костюми біозахисту -  250 шт

Респіратори – 380 шт

Маски медичні (хірургічні) – 5300 шт

Рукавички одноразові нетканьові – 4836 шт

Захисні окуляри та щитки – 153 шт

На даний момент (у зв’язку із спалахами захворювань COVID-19 у лікувальних закладах Вінниці та Липовця), лікарня приймає хворих що доставляються машинами ШМД із Липовецького району, також доставлялися хворі Вінницького району.

Підсумовуючи побачене і почуте, голова райдержадміністрації Богдан Урбанський зауважив, що:  « Немирівська ЦРЛ  має всі умови, аби стати лікарнею інтенсивного лікування 1 рівня». Від­зна­чив ви­со­кий про­фе­сі­она­лізм та по­дя­ку­вав ме­ди­кам за са­мо­від­да­ну пра­цю.