Інклюзивно-ресурсний центр - це установа, що забезпечує права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі - комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Головне завдання ІРЦ – проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. За теперішніх умов та обставин, які зумовлені введенням карантинних норм, варто наголосити, що КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Немирівської районної ради з 1 червня відновила роботу і вже проводить комплексні оцінки розвитку дітей. В першу чергу пріоритети надаються дітям з особливими освітніми потребами, яким необхідна організація інклюзивного навчання; дітям, які переходять із закладу дошкільної освіти до закладу загальної середньої освіти, а також діткам, які вперше ідуть в садочок Комплексна оцінка проводиться за такими напрямками: • оцінка фізичного розвитку дитини;  оцінка мовленнєвого розвитку дитини;  оцінка когнітивної сфери дитини;  оцінка емоційно-вольової сфери дитини;  оцінка освітньої діяльності дитини. Усі напрями оцінювання спрямовані на визначення позитивних сторін розвитку дитини, як основи для її подальшого розвитку, навчання та виховання. Як результат проведення комплексної оцінки розвитку дитини формується висновок, в якому фіксуються наявні чи відсутні в дитини особливі освітні потреби. Комплексне обстеження проводиться лише за згодою та заявою батьків. Комплексна оцінка розвитку дає змогу визначити: - наявність особливих освітніх потреб; - особливості розвитку дитини, її сильних та слабких сторін; - розробку рекомендацій з організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дитині, а також рекомендацій щодо освітньої програми дитини, особливостей організації освітнього середовища, потреби в індивідуальній програмі розвитку - розробку рекомендацій щодо організації освітнього процесу дитини для адміністрації закладу освіти, педагогічних працівників, батьків або законних представників дитини Наголошуємо на тому, що виявлення в дитини особливих освітніх потреб не діагноз і не вирок. Це додаткова допомога в опануванні навчального матеріалу та для загального розвитку Висновок про комплексну оцінку - має рекомендаційний характер; - не є підставою для скерування органом управління освітою дитини з ООП до певного закладу освіти, зокрема до спеціалізованої школи чи навчально-реабілітаційного центру; - обов'язково додається до заяви батьків дітей з ООП на зарахування до інклюзивного класу (групи); - термін дії висновку ІРЦ не обмежений у часі, крім випадків, коли рекомендовано та визначено дату повторного вивчення, або ж батьки чи фахівці, які працюють з дитиною, помітили динаміку розвитку. З часу послаблення карантинних норм черга на проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини в ІРЦ вже достатньо велика, але діти з особливими освітніми потребами, які бажають навчатися в інклюзивних класах (групах) своєчасно отримують належну підтримку та допомогу від фахівців ІРЦ.