Архівним відділом районної державної адміністрації розроблено проект програми розвитку архівної справи у Немирівському районі на 2020-2024 роки (розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 червня 2020 року № 103) та винесено його на розгляд чергової сесії районної ради для затвердження.

Заходи Програми спрямовані на поліпшення матеріально – технічної бази відділу: а саме – забезпечення умов розміщення документів відповідно до нормативів та державних стандартів. Процеси децентралізації влади призводять до ліквідації сільських, селищних рад в зв’язку зі створенням об’єднаних територіальних громад, інших установ району та зумовили необхідність створення додаткової площі стелажного обладнання в архівосховищі для прийому документів ліквідованих установ. В разі затвердження сесією Немирівської районної ради вищеназваної програми та відповідного фінансування заходів, передбачених в Програмі, буде покращено матеріально-технічну базу архівного відділу та забезпечено належне зберігання документів Національного архівного фонду, що є складовою культурної спадщини на відповідній території і на підставі яких виконуються запити населення соціально-правового характеру.