У виробничій діяльності кожного сільськогосподарського підприємства збирання врожаю зернових культур – особливо відповідальний період. Водночас цей період є найбільш травмонебезпечним, оскільки зумовлений перенасиченістю й перенапруженням праці.

Від чіткої організації і своєчасного проведення жнивної кампанії напряму залежить ефективність господарювання підприємств. У такий період нехтування працівниками власною безпекою й відсутність належної відповідальності з боку служби охорони праці часто призводить до травмування.

Під час збирання зернових культур керівники господарств, інженери з охорони праці та фермери повинні провести такі заходи:

- до робіт на сільськогосподарській техніці допускаються особи віком від 18 років, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та за висновками медичного огляду мають можливість виконувати доведену роботу.  Такі працівники повинні бути забезпечені спеціальним одягом та засобами індивідуального й колективного захисту;

- відповідальним особам з питань охорони праці необхідно провести інструктажі відповідно до діючих інструкцій, посилити контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової і виробничої дисциплін, а також за безпечним режимом праці та відпочинку. Вкрай важливо не допускати до роботи працівників у стані алкогольного сп'яніння, хворобливому або стомленому стані;

- перед початком роботи всі машини, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку необхідно перевірити на справність і відповідність вимогам охорони праці та пожежної безпеки. Усі технічні засоби господарства повинні бути закріпленні за механізаторами господарства наказом керівника.

Не слід забувати, що причиною травм часто стає очищення робочих органів і поточного техобслуговування машин без їх зупинки (із ввімкненим двигуном). Також необхідно перевіряти наявність та справність захисних кожухів рухомих частин машин та механізмів для забезпечення безпеки працівників.

Робочі місця повинні бути укомплектовані засобами пожежогасіння, медичними аптечками і справним набором інструментів, а також має бути забезпечена електробезпека обладнання. Окрім того, у кожному господарстві має бути організований контроль за лініями електромереж (провисанням проводів) у місцях збирання зернових.

До роботи на зернозбиральній техніці необхідно допускати працівників відповідної кваліфікації.

Роботодавець повинен:

- обладнати польові стани для короткочасного відпочинку і прийому їжі;

- припиняти роботи у випадках виникнення загрози життю працівників, порушення вимог безпеки та недотримання ними трудової і виробничої дисциплін;

- виключати випадки використання тракторів, автомобілів не за призначенням;

- контролювати пересування техніки до місць виконання робіт та організувати її зберігання в спеціальних місцях;

- забезпечити проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв та механізаторів.

 

Страховий експерт з охорони праці Немирівського відділення Управління ВД ФСС України у Вінницькій області С.М. Пашенько