До бюджету району за січень - червень 2020 року надійшло доходів в сумі 20 500 582 грн., що становить 111,5 % до планового призначення на січень-червень 2020 року або отримано понад план 2 113 918 грн.

Порівняно із аналогічним періодом минулого року доходи району збільшились на 587 590 грн. або на 3,0 %.

Із запланованих 13 дохідних джерел забезпечено виконання по 12 податках, не виконано, а саме:

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності виконано на 36,9 % або недоотримано 125 110 грн;

До районного бюджету на січень - червень 2020 року надійшло 10 660 007 грн., власних доходів, що складає 103,4 відсотків або отримано понад план 350 739 грн.

Із 5 запланованих видів доходів план за січень-червень 2020 року забезпечено виконанння по 3 видах доходів, не виконалися планові показники по:

- плата за надання адміністративних послуг виконано на 54,0 % або недоотримано 23 010 грн;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності виконано на 36,9 % або недоотримано 124 910 грн;

Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження до районного бюджету збільшились на 4,0 відсотки або в сумарному виразі це 408 939 грн.

Із 22 місцевих бюджетів дохідну частину бюджету до плану на січень- червень 2020 року виконано 21бюджетами. Планові показники за січень-червень 2020 року не виконано Бугаківською сільською радою ( на 98,0 % або недоотримано 3 263 грн). Податкова заборгованість становить 58 308 грн. із них: 510 грн - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування; 2 110 грн - податок на нерухоме майно, відмінене від земельної ділянки, сплачений юридичними особами; 48 770 грн- орендна плата за землю з юридичних осіб та 6 140 грн- земельний податок з фізичних осіб( переоформлення документів по спадщині).

Станом на 1 липня 2020 року видатки, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів району виконано на 52,14 % (план на січень-червень 2020 року з урахуванням змін –131 177 949 грн, виконано- 68 707 263 грн), в т.ч. видатки на утримання органів місцевого самоврядування на 46,88% (план-20 032 097грн, виконано –9 390 086грн), на освіту – на 19,68% ( план – 58 551 392грн, виконано –29 091 103грн), на охорону здоров’я – на 75,39% (план –18 407 939грн, виконано- 13 877 242грн), на соціальний захист та соціальне забезпечення – на 40,18% (план- 7 124 785грн, виконано- 2 862 649грн), на культуру і мистецтво – на 46,09% (план –7 693 811грн, виконано –3 545 706грн), на фізичну культуру і спорт – на 31,42% ( план- 101 493грн, виконано – 31 890грн).

Незабезпеченість асигнуваннями на заробітну плату з нарахуваннями станом на 01.07.2020р. складає 3 679 919грн, в т.ч.:

- по районному бюджету – 3 085 130грн;

- по сільських бюджетах – 488 847 грн;

- по бюджетах ОТГ- 105 942грн. - з них по галузях:

- органи управління 279 040 грн ( по районному бюджету);

- освіта – 2 821 902 грн в т.ч.:

районний бюджет – 2 367 594 грн(в т.ч за рахунок освітньої субвенції – 2 012 000грн), сільські бюджети - 454 308 грн ( по дошкільних закладах);

- культура 202 893 грн, з них :

по районному бюджету – 168 354 грн;

по сільських бюджетах – 34 539грн;

- соціальний захист, соціальне забезпечення – 376 084 грн:

- по Немирівському РТЦСО – 236 566 грн по районному бюджету, по бюджетах ОТГ

- 105 942грн, всього-342 508грн;

- по РЦСССДМ – 33 576 грн по районному бюджету.

Станом на 01.07.2020 року на видатки по заробітній платі та енергоносії залучено позику з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів в сумі в сумі 10 302 548грн, погашено позику за рахунок коштів районного бюджету в сумі 8 278 809 грн, залишок непогашеної позики складає 2 023 739 грн.

З районного бюджету за червень 2020 року недофінансовано видатки в сумі 401 895грн( в т.ч. інша субвенція бюджетам нижчого рівня на утримання дошкільних закладів освіти та закладів культури району 100 155 грн).

 

Фінансове управління райдержадміністрації