Управління соціального захисту населення Немирівської районної державної адміністрації інформує про порядок забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.

Соціальні гарантії щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю в Україні визначено Законом України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та здійснюється відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 05.04.2012 року № 321 (зі змінами). Статтею 7 цього Закону передбачено, що медико-соціальна експертна комісія (далі – МСЕК) та лікарсько-консультативна комісія (далі – ЛКК) лікувально-профілактичного закладу складає (коригує) індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, в якій визначаються реабілітаційні заходи і строки їх виконання, та здійснює контроль за повнотою та ефективністю виконання цієї програми.

Вищезазначеним Порядком передбачено адресний підхід до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб зазначених категорій, новий механізм фінансування такого забезпечення за принципом «гроші ходять за людиною», виплату компенсації вартості за самостійно придбані засоби реабілітації.

Для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації особі з інвалідністю необхідно звернутися до сектору соціального обслуговування осіб з інвалідністю ветеранів АТО війни та праці, де спеціалісти нададуть повну та вичерпну інформацію, тел. 2-27-84.

КРОК 1: Звернутись до органу соціального захисту населення за оригіналом направлення та стати на облік.

Орган соціального захисту населення бере на облік відповідно до поданої заяви особою з інвалідністю, формує особову справу, заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, вносить персональні дані особи з інвалідністю до ЦБІ на забезпечення особи з інвалідністю ТЗР з урахуванням медичних висновків, видає особі з інвалідністю оригінал направлення.

КРОК 2: Для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення працівники органів соціального захисту населення надають ґрунтовну консультацію щодо:

- переліку підприємств, які відповідають кваліфікаційним вимогам із зазначенням контактних даних, до яких особи з інвалідністю або їх законні представники можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі – Перелік підприємств).

На офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України оприлюднено перелік підприємств в кількості 95 підприємств;

- електронного каталогу технічних та інших засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб;

- механізму забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, надання послуг реабілітації та отримання компенсації.

До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення через органи соціального захисту населення належать:

протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття; спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

засоби для пересування;

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

меблі та оснащення;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Визначення виду технічних засобів реабілітації для компенсації втраченої функції виходячи з установленого ступеня обмежень життєдіяльності особи з інвалідністю має проводитись фахівцями МСЕК або ЛКК згідно з наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 30.09.2014 № 708/685 «Про затвердження переліку технічних та інших засобів реабілітації, їх класифікаційних шифрів та відповідних їм хвороб за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я».

КРОК 3: Особа з інвалідністю самостійно обирає підприємство, про що повідомляє орган соціального захисту населення. Підприємство до 20 днів погоджує замовлення або надає вмотивовану відмову, про що інформує орган соцзахисту.

На основі оригіналу направлення наданого особою з інвалідністю підприємство формує в ЦБІ попереднє замовлення. Після вибору підприємства особою з інвалідністю та згоди підприємства орган соцзахисту протягом трьох днів укладає договір про забезпечення особи з інвалідністю ТЗР. Орган соцзахисту протягом п’яти робочих днів після підписання договору надсилає примірники договору всім сторонам, вносить скан-копію договору в ЦБІ.

КРОК 4: Після підписання договору підприємство з яким укладено договір забезпечує особу з інвалідністю ТЗР протягом 40 днів.

Після отримання особою з інвалідністю ТЗР підприємство формує в ЦБІ акт приймання передачі, підписує примірники акта та надсилає до органу соцзахисту разом з рахунком на оплату.

Орган соцзахисту підписує акт приймання-передачі, вносить його до ЦБІ та не пізніше 14 робочих днів з дня надходження акта здійснює оплату підприємству, проводить моніторинг забезпечення ТЗР та оцінки якості надання послуг особі з інвалідністю.

Відповідно до Закону України Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» учасникам, які постраждали внаслідок АТО, держава гарантує право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності.

Станом на 01.11.2020 року, надійшло звернень 431, профінансовано коштів для безоплатного забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 1978314 грн., що складає 97,1% від відкритими підприємствами попередніх замовлень. З них забезпечено протезно-ортопедичними виробами 22 шт. на суму 404334,83 грн., протезами молочної залози 92 шт. на суму 36611 грн., ортопедичним взуттям 88 шт. на суму 110825,17 грн., кріслами колісними 9 шт. на суму 186697 грн., засобами реабілітації 35 шт. на суму 52448 грн., спеціальними засобами для спілкування та обміну інформацією 2 шт. на суму 6500 грн., ремонтом технічних засобів реабілітації 59899,83 грн. Укладені договори з протезно – ортопедичними підприємствами на суму 1167233,17 грн., які будуть оплачені відповідно до актів виконаних робіт по мірі забезпечення протезно-ортопедичними виробами.

Управління соціального захисту населення