Повноваження надання земельних ділянок під водними об’єктами у користування на умовах оренди згідно статті 122 Земельного кодексу України у межах населених пунктів належать сільським, селищним та міським радам, а за межами населених пунктів – обласним державним адміністраціям.

Надалі відповідно до статті 51 Водного кодексу України водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом. Крім того, відповідно статті 47 Водного кодексу України передбачено можливість та порядок обмеження права загального водокористування.

Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів. Але з метою охорони життя і здоров'я громадян, охорони навколишнього природного середовища та з інших передбачених законодавством підстав районні і міські ради за поданням центрального органу виконавчої влади, у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласних, міських державних адміністрацій встановлюють місця, де забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних або побутових потреб, водопій тварин, а також за певних підстав визначають інші умови, що обмежують загальне водокористування на водних об'єктах, розташованих на їх території.

Місцеві ради зобов'язані повідомляти населення про встановлені ними правила, що обмежують загальне водокористування. На водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду. Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду. Якщо водокористувачем або відповідною радою не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень. Всі заборони на доступ громадян до орендованих водних об’єктів мають бути пропи­сані у договорі оренди або додатково погоджені орендодавцем (сіль­ською, селищною, міською радою, або обласною державною адміністрацією.) У сфері аквакультури передбачено такий вид діяльності як рекреаційні послуги в аквакультурі.

Орендар може в рамках наданого йому водного об’єкта облаштувати місця для оздоровлення, відпочинку та інше в т.ч. і послуг риболовлі. Надавати свої послуги він може як на платній так і на безоплатній основі. Порядок надання рекреаційних послуг їх вартість та правила поведінки встановлює орендар. Але надавати платні послуги орендар може лише коли в нього є відповідний КВЕД для цього виду діяльності. В наступній статті розповімо про Правила любительського та спортивного рибальства.

Відділ ЖКГ Немирівської РДА