Відчутну роль у розвитку економіки району відіграє підприємництво. Завдяки діяльності підприємницьких структур у районі активно розвивається торгівля, ресторанне господарство, виробництво сільськогосподарської продукції та сфера послуг.
З початку 2015 року зареєстровано 34 юридичних та 157 фізичних особи, припинили господарську діяльність 308 суб’єктів господарювання (23 юридичних осіб та 285 фізичних осіб-підприємців).Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємництва станом на 01.01.2016 року становить 2534 од. З них юридичних осіб – 777 од. і фізичних осіб –1757 од.Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва станом на 01.10.2015 року становить 1922 од., або 98,1 % від минулого року (1959 од., на 37 од. менше) з них: 328 од. юридичних осіб, що становить 117,1 % в порівнянні з минулим періодом (280 од., на 48 од. більше) і фізичних осіб 1594 од., або 94,9 % до аналогічного періоду (1679 од., на 85 од. менше).Протягом 1 півріччя 2015 року на територіях міської, селищних та сільських рад Немирівського району діяли 320 регуляторних акта.Всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті виконавчими комітетами міської, селищних та сільських рад протягом 1 півріччя 2015 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу, були оприлюднені відповідно до статті 13 Закону.У 2015 році органами місцевого самоврядування проведено 274 відстеження регуляторних актів, з них 268 базових відстежень, 3 повторних та 3 періодичних.

Звіт про повторне відстеження результативності дії регуляторного акта розпорядження голови немирівської районної державної адміністрації “про затвердження положення та регламенту центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації”.