Відділ агропромислового розвитку Немирівської районної державної адміністрації

  начальник відділу –  Стрельчук Віктор Леонідович

Адреса: вул. Гімназійна, 19  м.Немирів

                     Електрона адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                     Телефони: начальник - 2-07-04

                     Режим роботи: з 8 до 17 год

                Обідня перерва: з 13 до 13:45; П’ятниця:  з 8 до 16 год. 

Головний спеціаліст -  Шкарапута Ольга Ігорівна, тел: 2-07-04

Головний спеціаліст- Когут Наталія Олексіївна, тел: 2-07-04

Провідний документознавець - Гладка Аліна Олександрівна

 

Основні завдання:

- участь у реалізації державної аграрної політики, розробленні та виконанні регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

- участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;

-  організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення,  охорони праці та техніки безпеки;

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

2.2. Управління  відповідно до покладених на нього завдань:

- готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

- вносить пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

- веде облік та звітує про використання коштів державного бюджету, що надходять до товаровиробників як учасник цільових програм державної підтримки сільського господарства;

- формує регіональний резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

- надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

      - вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

- надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

- розробляє і вносить пропозиції районній державній  адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, визначення агроформуваннями  потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в регіон , а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

- сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання;

- забезпечує в межах своїх повноважень запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

- готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в

агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;

- реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

- створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить районній державній адміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

- забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

- забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

- вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими  для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

- забезпечує організацію виставково - ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

- подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

- здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації департаменту агропромислового розвитку для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні;

- координує виконання районних  та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

- вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів;

- забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

- готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

- вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

- здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

- сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

- забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

- сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

- здійснює контроль за діяльністю аграрної біржі у сфері надання кредитів і тваринницьких дотацій;

- забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

- забезпечує проведення атестації та допуску до відтворення кнурів, баранів та цапів;

- забезпечує  в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

   - надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

- розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково -  обгрунтованих  сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження  ресурсо  та енергозберігаючих технологій;

- формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

- проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу  регіону;

- здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно - енеретичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

- у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів  палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу.

Наказ №9 від 04 грудня 2017 року Про затвердження порядку доступу до публічної інформації (Скачати)

Наказ №10 від 04 грудня 2017 року Про затвердження порядку доступу до публічної інформації (Скачати)