Архівний відділ райдержадміністрації

 


   Начальник відділу - Ємець Ірина Іванівна

   Адреса: м. Немирів, вул. Соборна, 28

   Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                   Телефон: (04331) 22873

                   Графік роботи: Понеділок-п'ятниця з 8 по 17 год.

Головний спеціаліст - Науменко-Гончаренко Аліна Миколаївна

 

 

 Основні завдання 

2.1. Виконання  Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх реалізацією;

2.2. Забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2.3.  Забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

2.4. Координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;

2.5. Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

2.6.Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 Функції:

Архівний відділ відповідно  до покладених на нього завдань здійснює:

2.7.Складання і за погодженням з державним архівом області подання для затвердження в установленому порядку пропозицій до проектів державних цільових програм, затвердження планів розвитку архівної справи в районі, забезпечення їх виконання;

2.8.Забезпечення зберігання, обліку і охорони документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих відділу державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району; документів особового походження; друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи; облікових документів і довідкового апарату до них;

2.9. Організація роботи, пов’язаної з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

2.10. Проведення в установленому порядку обліку, обстеження та аналізу діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

2.11.  Інформування державного архіву області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

2.12. Ведення обліку юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації, на підставі затверджених списків;

2.13. Подання на затвердження державному архіву області списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу;

2.14. Перевіряння роботи архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

2.15. Надання консультаційно-методичної допомоги в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

2.16. Ведення зведеного обліку архівних документів, що зберігають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подання належних відомостей про ці документи державному архіву області;

2.17. Надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

2.18. Передання державному архіву області у визначені ним строки документів та довідкового апарату до них для постійного зберігання;

2.19. Створення і вдосконалення довідкового апарату до документів Національного архівного фонду;

2.20. Здійснення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування;

2.21. Організація страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;

2.22. Надання архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задоволення запитів фізичних і юридичних осіб, перегляд в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечення у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

2.23. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівних установ.

2.24. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

2.25. Внесення пропозицій до проекту районного бюджету;

2.26. Ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

2.27. Розроблення проектів розпоряджень голови районної держадміністрації з питань реалізації галузевих повноважень;

2.28. Підготовку з профільних питань звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

2.29. Підготовку самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної держадміністрації;

2.30. Заходи щодо запобігання і протидії корупції;

2.31. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;

2.32. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

2.33. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

2.34. Інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

2.35. У межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

2.36. У межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

2.37. Захист персональних даних;

2.38. Інші передбачені законом повноваження.