В.о. Завідувача сектору містобудування та архітектури

Осадчук Ігор Володимирович

 Адреса: 22800, м. Немирів, вул. Горького, 84

Режим роботи: Пн-Пт - з 8 до 17 год

Основні завдання сектору:

- підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування" (2780-12), стаття 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17);

- внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району (стаття 14 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17);

- підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування" (2780-12) );

- здійснення моніторингу:

реалізації схеми планування території району (стаття 15 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17) );

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій) (стаття 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17) );

забудови та іншого використання територій (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування" (2780-12) );

- сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району (стаття 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (586-14) );

- внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації (стаття 17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17) );

- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

- забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР) (стаття 13 Закону України "Про архітектурну діяльність" (687-14) );

- підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів (стаття 25 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17) );

- у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

   - координація діяльності:

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

- надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (стаття 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17) );

- надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки (стаття 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17) );

- надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району (Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (z1330-11) , затверджений наказом Мінрегіону України від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068);

- оформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності ( Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (z1330-11) , затверджений наказом Мінрегіону України від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068);

- надання пропозицій щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об'єктам містобудування;

- забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району (стаття 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17) );

- забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

- співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;

- інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування" (2780-12) );

- організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів (стаття 6 Закону України "Про архітектурну діяльність" (687-14) );

- сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури (стаття 2 Закону України "Про архітектурну діяльність" (687-14) );

- інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

У галузі будівництва:

- бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

- розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, утому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

- здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів;

- бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- здійснює моніторинг проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

- бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

- бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

- бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

- бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

- надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

- розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів держадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо.