Відділ з надання адміністративних послуг та державної реєстрації

Начальник відділу – Берегова Крістіна Сергіївна

Адміністратор – Шкарапута Ольга Ігорівна

Реєстратор -

Адреса:  вул. Гімназійна 19, м.Немирів

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон:  2-36-69

Режим роботи: Пн-Чт з 08.00-17.00, Пт з 08.00-16.00

Обідня перерва 13.00-13.45

 Основні завдання та функції відділу

 1. Основними завданнями відділу є:

1) організація надання адміністративних послуг та проведення державної реєстрації у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та проведення державної реєстрації, поліпшення якості їх надання; 

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що  надаються через адміністратора відділу, про вимоги та порядок проведення державної реєстрації.  

 1.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує діяльність центру надання адміністративних послуг у Немирівському районі Вінницької області (далі – ЦНАП), у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАПу;

2) здійснює керівництво роботою ЦНАПу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАПу;

3) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАПу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

4) сприяє створенню належних умов праці у ЦНАПі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

5) розглядає в установленому законодавством порядку скарги, звернення громадян, підприємств, установ і організацій, запити по доступу до публічної інформації у межах повноважень;

6) надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

7) здійснює приймання від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, забезпечує їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

8) організовує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

9) здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

10) надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законом;

11) інформує голову районної державної адміністрації, а також територіальний орган уповноваженого органу про порушення термінів надання адміністративних послуг;

12) готує пропозиції щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг;

13) складає  протоколи  про  адміністративні  правопорушення у випадках,  передбачених  законом;

 14) забезпечує розгляд депутатських звернень та депутатських запитів народних депутатів України; звернень громадян, підприємств, установ, організацій всіх форм власності та запитів на публічну інформацію з питань, що відносяться до компетенції відділу;

15) взаємодіє в установленому законодавством порядку та у межах повноважень з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування з метою обміну досвідом роботи, створенням умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо періодичності, термінів одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на відділ завдань і повноважень;

17) приймає участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, тощо);

18) У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

18.1. Приймає документи;

          18.2. Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

18.3. Перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації.

18.3. Проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

18.4. Веде Єдиний державний реєстр.

19) проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

20) вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та  Єдиного Держаного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Державні реєстри);

21) оформлює  та  видає витяги, довідки у паперовій формі з  Державних  реєстрів;

22) проводить державну реєстрацію змін до  установчих  документів юридичних  осіб  та  державну  реєстрацію  зміни  імені  або місця проживання фізичних осіб – підприємців, державну реєстрацію припинення  юридичних  осіб  та державну    реєстрацію   припинення   підприємницької   діяльності фізичними особами – підприємцями;

23) проводить  у  випадках,  передбачених  законодавством, спрощену процедуру  державної  реєстрації припинення юридичної особи шляхом її  ліквідації  та  припинення підприємницької діяльності фізичної особи  -  підприємця;

24) звертається до суду із  заявою  про  зміну  мети  установи  у встановленому законом порядку;

25) забезпечує прийом та видачу документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

26) встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно;

27) приймає рішення про державну реєстрацію прав, відмову в такій реєстрації, її зупинення, про державну реєстрацію обтяжень, про скасування запису,  погашення запису та внесення змін до записів у Державному реєстрі прав;

28) забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до законодавства;

29) надає інформацію про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

30) здійснює облік  одержаного  ним  від  заявника  електронного документа  та  направляє  заявнику  підтвердження  факту одержання електронного документа,  проводить необхідні  реєстраційні  дії  у випадках,   передбачених   законодавством,   та  надсилає  заявнику відповідний  документ  у  вигляді  електронного  документа  і   на паперовому   носії.  У  разі  наявності  підстави  для  відмови  у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення  в  електронній формі;

31) формує,  веде  та  забезпечує  зберігання реєстраційних справ;

32) організовує взаємодію з органами державної влади, що мають право на отримання інформації з Державних реєстрів, співпрацює з уповноваженими органами з питань дозвільної системи;

33) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства.