УКРАЇНА

НЕМИРІВСЬКА    РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                                                                                                                                                                                                   РОЗПОРЯДЖЕННЯ


 

  12.10.2018 року                            м. Немирів                                    № 251

 

 Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Немирівської районної державної адміністрації

   Відповідно до статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, частини шостої, сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. №523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”, з метою впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг:

  1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Немирівської районної державної адміністрації, що додається.
  2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Немирівської районної державної  адміністрації від 05 травня 2018 року  №120 “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Немирівської районної державної адміністрації.”
  3. 3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Перший заступник голови районної

державної адміністрації                                                       Б. П. Урбанський

 

 

 Перелік

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання

адміністративних послуг Немирівської районної державної адміністрації

 

№ п/п

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга

1.

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

1. Надання державної допомоги:

1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

2) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

3) на дітей одиноким матерям;

4) при народженні дитини.

2. Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

3. Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

4. Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;

5. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

6. Призначення та виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;

7. Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку;

8. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме;

9. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

10. Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги;

11. Надання статусу “Ветеран праці”;

12. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;

13. Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами;

14. Призначення та виплата допомоги по догляду за інвалідом II групи або пристарілим, який досяг 80 - річного віку;

15. Призначення та виплата допомоги по догляду за інвалідом III групи або пристарілим, який досяг 80 - річного віку;

16. Повідомна реєстрація колективних договорів, галузевих угод, змін та доповнень до них;

17. Надання компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

18. Виплата компенсації за невикористані путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення інвалідам та деяким категоріям громадян;

19. Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та не працюючим малозабезпеченим особам;

20. Видача направлень до Центрів реабілітації інвалідів;

21. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів;

22. Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату;

23. Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги:

1) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій);

2) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

3) учасникам війни;

4) інвалідам війни;

5) інвалідам та дітям-інвалідам;

24. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):

1) інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворювання;

2) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни;

3) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”;

4) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам;

25. Призначення грошової компенсації:

1) інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування;

2) вартості самостійного санаторно-курортного лікування інвалідів;

3) замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

26. Допомога на поховання учасників бойових дій, та інвалідів війни;

27. Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу;

28. Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

29. Призначення одноразової грошової / матеріальної допомоги інвалідам та дітям - інвалідам;

30. Призначення одноразової компенсації:

1) сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

3) батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

31. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

32. Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

2.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

1.         Надання висновку про можливість створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу;

2.         Встановлення та припинення опіки та піклування;

3.         Надання рішення про визначення способу участі у вихованні та спілкуванні з дитиною того з батьків, хто проживає окремо;

4.         Надання висновку про можливість громадян виконувати обов’язки опікуна, піклувальника;

5.         Призначення опіки над майном дитини сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

6.         Надання рішення про створення, поповнення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу та вибуття дітей з прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу;

7.         Надання висновку про доцільність  (недоцільність) позбавлення батьківських прав батьків, поновлення батьківських прав;

8.         Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності або право користування яким мають діти;

9.         Надання рішення про місце проживання дитини;

10.    Повернення дитини на виховання до батьків;

11.    Надання повної цивільної  дієздатності;

12.    Рішення щодо виселення, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання її такою, що втратила право користування житловим приміщенням;

13.    Рішення щодо доцільності влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату за заявою батьків із визначенням строку її перебування в закладі.

3.

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

1.        Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки;

2.        Внесення змін до будівельного паспорта на забудову земельної ділянки;

3.        Висновок про сервітути та наявні обмеження на використання земельної ділянки;

4.        Паспорт прив'язки тимчасової споруди для ведення підприємницької діяльності;

5.        Видача містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки;

6.        Внесення змін до містобудівних умов та обмежень;

7.        Інформаційна довідка щодо відповідності місця розташування об’єкта вимогам Державних будівельних норм.

4.

Відділ сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

1.        Прийом заяв на оздоровлення та відпочинок дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

2.        Прийом пакету документів на видачу посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дітей з багатодітної сім’ї;

3.        Прийом пакету документів на присвоєння почесного звання України “Мати-героїня”.

5.

Державні реєстратори  управління економіки районної державної адміністрації

1.        Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи;

2.        Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи;

3.        Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту;

4.        Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа;

5.        Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

6.        Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи;

7.        Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи;

8.        Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи;

9.        Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування);

10.   Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

11.   Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;

12.   Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

13.   Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

14.   Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;

15.   Державна реєстрація фізичної особи-підприємця;

16.   Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

17.   Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

18.   Державна  реєстрація припинення  підприємницької діяльності фізичної особи- підприємця;

19.   Державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

20.   Державна реєстрація  інших (відмінних від права власності ) речових прав на нерухоме майно;

21.   Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна;

22.   Взяття на облік безхазяйного  нерухомого майна;

23.   Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

24.   Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

25.   Скасування рішення державного реєстратора;

26.   Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

27.   Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

6.

Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області

1.          Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

2.          Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання;

3.          Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів;

4.          Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів;

5.          Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання;

6.          Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок;

7.          Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації;

8.          Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок;

9.          Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації;

10.     Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації;

11.     Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання;

12.     Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання;

13.     Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

14.     Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади;

15.     Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади;

16.     Державна реєстрація статуту територіальної громади;

17.     Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади.

7.

Відділ у Немирівському районі Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області

1.        Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

2.        Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку;

3.        Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу;

4.        Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу;

5.        Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу;

6.        Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу;

7.        Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу;

8.        Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку.

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації;

9.    Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

10.    Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою;

11.    Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

12.    Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

13.    Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі.

8.

Немирівський РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області

1. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

9.

Немирівське районне управління Головного управління Держпрод-споживслужби у Вінницькій області

1. Видача експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження;

2. Видача експлуатаційного дозволу для  провадження діяльності:

1) на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

2) на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.